Nyheter

Fiskarlaget mot petroleumsvirksomhet i Lofoten – Barentshavet

Publiseringsdato: 12. juni, 2003

Skrevet av: Hanne Bakke

-- Med dette vedtaket viser NF at Oljeindustriens Landsforenings kuppforsøk bokstavelig talt har falt i fisk, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Norges Fiskarlag (NF) har vedtatt å gå i mot at nye områder åpnes for petroleumsaktivitet i området Lofoten – Barentshavet. Dette gjelder Nordland VI, Nordland VII og Troms II. I områdene som allerede er åpnet vil NF arbeide for at det foruten krav om nullutslipp i forbindelse med leting og produksjon, blir tatt spesielt hensyn til miljøet, og at aktiviteten ikke fører til operasjonelle problemer for fiskerne.


Oljeindustriens Landsforening (OLF) gikk tidligere i vår ut og ville ha en avtale om sameksistens, noe som ville gitt oljenæringen grønt lys for aktivitet i de sårbare områdene i nord. Vedtaket til NF viser med all mulig tydelighet at vilkårene for en slik sameksistens-avtale ikke er til stede.


I vedtaket til Fiskarlaget heter det bl.a:

Norges Fiskarlag vil beklage at norske myndigheter ikke har satt strengere krav til petroleumsvirksomhet på norsk sokkel for å ivareta miljøet, fiskeressursene og fiskernes muligheter til å utøve sitt yrke enn hva som er tilfellet. Eksempelvis ville krav om null utslipp i forbindelse med leteboring og produksjon ført til at diskusjonen om effektene av produsert vann aldri hadde forekommet.


— Det er bra at Fiskarlaget gjør dette og er klare i sine standpunkt, sier juridisk rådgiver i Bellona Christine Karlsen. Hun synes det er flott at Fiskarlaget viser integritet og ikke lar seg kjøpe til tross fra tallrike forsøk fra OLF.