Nyheter

Forskere trakk rapport

Christine Karlsen forsikret om at Bellona skal delta i alle slagene for å verne Lofoten - Barentshavet.
Anders Hauge/Bellona

Publiseringsdato: 5. juni, 2003

Skrevet av: Hanne Bakke

I går ble det kjent at en forskergruppe som jobber med konsekvensutredningen til olje- og gassutvinning i Barentshavet har trukket rapporten sin fordi de føler seg presset til å fjerne kritiske anmerkninger.

-det er bra at noen sier i fra, vi er kjent med at det er mange som har vært under press. Både et stort tidspress og press på konklusjonene, sier jurist i Bellona Christine Karlsen. Hun sier videre at dette føyer seg inn i rekka av ting som svekker troverdigheten, og viser at det er et rått press som kjøres fra oljeindustrien og deler av embetsverket for å få gjennom de rette konklusjonene.

I følge P4 er det en forskergruppe fra Norsk institutt for by- og regionsforskning (NIBR) som har trukket sitt arbeid om konsekvensene en utbygging i Barentshavet ville få for den samiske befolkningen. De begrunner at de har trukket arbeidet med at OED har gitt en alt for knapp tidsramme, samt som en reaksjon på innblanding fra Veritas som administrerer prosjektet for OED. Representanten fra Veritas har gitt klart uttrykk for at NIBRs rapport var for negativt vinklet og presset på for å endre innhold og forbeholdene forskerne hadde tatt.