Nyheter

– Ingen olje i Barentshavet

Stop Goliat alliansen krever ingen oljevirksomhet i Barentshavet
Hanne Bakke/Bellona

Publiseringsdato: 19. juni, 2003

Skrevet av: Hanne Bakke

Som en av 16 organisasjoner i Stopp Goliat alliansen var Bellona i formiddag med på å markere sin motstand mot utbyggingen av oljefeltet Goliat i Barentshavet.

Stopp Goliat alliansen:

I formiddag satte alliansen Stopp Goliat opp 10 oljeplattformer i vannspeilet utenfor høyblokka i regjeringskvartalet for å markere sin motsand mot petroleumsvirksomhet i Barentshavet. Statsråder på vei til regjeringskonferanse ble møtt av representanter for organisasjonene som sa et klart nei til utbygging av Goliatfeltet.

Norge har et særlig ansvar
–Området Lofoten – Barentshavet er særdeles rikt på naturressurser og Norges har et særlig ansvar ved utøvelsen av norsk rådighet og suverenitet i området, sier Christine Karlsen, juridisk rådgiver i Bellona. Hun har fulgt de ikke så imponerende demokratiske prosessene som har funnet sted i kampen om olje og gassutvinning i Lofoten og Barentshavet, og understreker at hvordan Norge forvalter området vil få betydning for hele verden.

Ikke utredet økning i klimaforurensing
Konsekvensutredningen av oljevirksomhet i Barentshavet og Lofoten nærmer seg, og det er med denne som grunnlag regjeringen vurderer om Barentshavet skal åpnes for oljeutvinning. Goliat kan bli det første oljefeltet i Barentshavet.

Oljeutvinning står i dag for en fjerdedel av norsk klimaforurensing – og andelen er økende. Utslippene av klimaforurensing vil dobles fra 1990 til 2010. I de foreløpige utredningene av oljevirksomhet i Barentshavet har regjeringen valgt å ikke se på hvor mye klima-forurensingen kommer til å øke ved en åpning av havområdet.

325b0a8bbe349307a8723f3ce8be56c2.jpeg Photo: Hanne Bakke/Bellona

Helt spesielle forhold
Lofoten – Barentshavet har spesielle forhold som ikke finnes andre steder. Derfor er det ikke mulig å overføre kunnskap fra f.eks. Norskehavet til å automatisk gjelde her. Det er også selvsagt at Norge må opptre i samsvar med det internasjonalt anerkjente føre vár-prinsippet

— Bellona skal delta i alle de slagene som vil stå for å verne Lofoten – Barentshavet – dette må gjøres både for å verne miljøet, og for å holde demokratiet levende, sier Christine Karlsen.

Stopp Goliat krever at:

  • Oljefeltet Goliat ikke bygges ut.
  • En helhetlig forvaltningsplan for Barentshavet må være på plass før man vurderer om oljeselskapene skal kunne slippe til i Barentshavet.
  • Det opprettes petroleumsfrie områder i havområdene fra Lofoten og nordover.
  • Det må legges til rette for utvikling av miljøvennlige næringer som kan gjøre oss mindre avhengig av fossil olje og gass i fremtiden.

Alliansen består av følgende organisasjoner:
Arbeiderpartiets Ungdomsfylking (AUF), Bellona, Fremtiden i Våre Hender, Greenpeace, Kristelig Folkepartis Ungdom (KrfU), Natur og Ungdom (NU), Norges Bygdeungdomslag (NBU), Norges Naturvernforbund (NNV), Norges Naturviterforbund (NAFO), Rød Ungdom (RU), Senterungdommen (SUL), Sosialistisk Ungdom (SU), Unge Venstre, Verdens Naturfond (WWF).