Nyheter

OLF fortsetter å smiske med Fiskarlaget

Publiseringsdato: 20. juni, 2003

Skrevet av: Christine Molland Karlsen

OLF gikk tidligere i vår ut og ville ha en avtale om sameksistens, noe som ville gjort det lettere for oljenæringen å argumentere for aktivitet i de sårbare områdene i nord. Fiskarlaget har etter mye om og men besluttet å si nei til oljeboring utenfor Lofoten og Vesterålen. Vedtaket om å si nei til oljeboring i nord viste at det i deler av Fiskarlaget er stor motstand mot oljeutvinning i disse områdene.


OLF prøver imidlertid å kjøpe seg goodwill hos Fiskarlaget ved å gå sammen med dem om et slags opprop overfor norske myndigheter hvor de krever økt oljevernberedskap i forbindelse med økt oljetransport fra Russland.


Med dette ønsker OLF å dreie oppmerksomheten vdr. den dårlige og til dels fraværende oljevernberedskapen bort fra oljevirksomheten og over på skipsfarten. I sin uttalelse til myndighetene sier de at de ved en evt. oljeaktivitet i disse områdene vil øke beredskapen, men at dette kun gjelder i tilknytning til installasjonene.


Med denne avtalen med Fiskarlaget klarer dermed OLF å blidgjøre Fiskarlaget ved å kreve mer oljevernberedskap, noe Fiskarlaget selvfølgelig ønsker. Dette gjør OLF fordi de håper at Fiskarlaget skal revurdere sitt nei til oljeaktivitet i Nord. For som adm. direktør Finn Roar Aamodt i OLF sier til Avisa Nordland ”….vi er optimistiske i forhold til å finne løsninger som vil overbevise motstanderne om at det er forsvarlig å starte leting etter olje utenfor Lofoten og Vesterålen.”


Med å kreve statelig beredskap mot skipsulykker håper de samtidig å få myndighetene til å bære en del av kostnadene ved økt beredskap i nord. Ved en storstilt oljeutvinning i nord er det ikke bare Russiske oljetankere som utgjør en risiko for store oljeulykker.