Nyheter

OLF fortsetter å smiske med Fiskarlaget

Publiseringsdato: 20. juni, 2003

Skrevet av: Christine Molland Karlsen

Selv om Oljeindustriens Landsforening (OLF) måtte gi opp å få Fiskarlagets velsignelse til oljeutvinning utenfor Lofoten og Vesterålen, fortsetter de å smiske i håp om at Fiskarlaget skal endre standpunkt. Dessverre for Fiskarlaget forstår de ikke at de utnyttes av OLF når de nå går inn på en avtale som legger press på norske myndigheter.

OLF gikk tidligere i vår ut og ville ha en avtale om sameksistens, noe som ville gjort det lettere for oljenæringen å argumentere for aktivitet i de sårbare områdene i nord. Fiskarlaget har etter mye om og men besluttet å si nei til oljeboring utenfor Lofoten og Vesterålen. Vedtaket om å si nei til oljeboring i nord viste at det i deler av Fiskarlaget er stor motstand mot oljeutvinning i disse områdene.


OLF prøver imidlertid å kjøpe seg goodwill hos Fiskarlaget ved å gå sammen med dem om et slags opprop overfor norske myndigheter hvor de krever økt oljevernberedskap i forbindelse med økt oljetransport fra Russland.


Med dette ønsker OLF å dreie oppmerksomheten vdr. den dårlige og til dels fraværende oljevernberedskapen bort fra oljevirksomheten og over på skipsfarten. I sin uttalelse til myndighetene sier de at de ved en evt. oljeaktivitet i disse områdene vil øke beredskapen, men at dette kun gjelder i tilknytning til installasjonene.


Med denne avtalen med Fiskarlaget klarer dermed OLF å blidgjøre Fiskarlaget ved å kreve mer oljevernberedskap, noe Fiskarlaget selvfølgelig ønsker. Dette gjør OLF fordi de håper at Fiskarlaget skal revurdere sitt nei til oljeaktivitet i Nord. For som adm. direktør Finn Roar Aamodt i OLF sier til Avisa Nordland ”….vi er optimistiske i forhold til å finne løsninger som vil overbevise motstanderne om at det er forsvarlig å starte leting etter olje utenfor Lofoten og Vesterålen.”


Med å kreve statelig beredskap mot skipsulykker håper de samtidig å få myndighetene til å bære en del av kostnadene ved økt beredskap i nord. Ved en storstilt oljeutvinning i nord er det ikke bare Russiske oljetankere som utgjør en risiko for store oljeulykker.