Nyheter

Preget av tidspress og faglige mangler?

Publiseringsdato: 30. juni, 2003

Skrevet av: Hanne Bakke

Konsekvensutredningen av petroleumsvirksomhet i Lofoten-Barentshavet er rett rundt hjørnet. Bellona kjenner ennå ikke utredningens endelige konklusjoner men kan uansett ikke se at denne kan åpne for helårig oljeutvinning i de sårbare områdene i nord.

Konsekvensutredningen Lofoten-Barentshavet

Høringsinstansene har tidligere påpekt store kunnskapsmangler om Lofoten-Barentshavet, og om langtidsvirkninger fra petroleumsvirksomhet vil ha for dette området. Disse manglene vil det ta tid å utrede, og skal regjeringen ha noe som helst troverdighet må den forholde seg til det internasjonalt anerkjente føre-var-prinsippet.

Prosessen som har ledet frem til konsekvensutredningen har vært så preget av hastverk og press fra oljeindustrien, at enkelte forskere har trukket seg fra utredningsarbeidet. Bellona vil be Riksrevisjonen gå kritisk gjennom det som har skjedd.