Nyheter

Åpner for oljeleting i Lofoten

Det er i disse sårbare områdene (rødt) Steensnæs nå vil åpne for oljeleting. Frederic Hauge sier han personlig er villig til å gå i fengsel for å få stoppet dette.

Publiseringsdato: 8. august, 2003

Skrevet av: Isak Oksvold

Olje- og energiminister Einar Steensnæs signaliserer at det åpnes for oljeleting i svært sårbare fiskeriområder i Lofoten. Dette gjøres før den samlede konsekvensutredningen for Lofoten & Barentshavet er ferdig. Både akutte utslipp og produksjonsutslipp kan få alvorlige konsekvenser i disse områdene. Frederic Hauge varsler kamp.

Løype for OED!

Bellona har tidligere gått sterkt imot oljevirksomhet i akkurat dette området, særlig i forbindelse med oljeleting nær Røst, og har tidligere utsatt leterboring i områdene. Bellona påklaget i sin tid SFTs godkjenning til Hydro for utslipp under leteboring. Steensnæs vil nå åpne områdene i Nordland 6. Dette er et større havområde rett vest for Bodø (se bildet).

Sårbare områder
Lofoten er et av hovedgyteområdene for norsk arktisk torsk, hvilket er den største torskestammen i verden. Beregninger fra Havforskningsinstituttet viser at et oljeutslipp som rammer gyteområdene kan ødelegge store deler av en årsklasse torsk.

Også produksjonsutslipp som borekaks, kjemikalier og forurenset og radioaktivt produsert vann er alvorlig i disse områdene. Mens Norske myndigheter jobber for å stanse radioaktive utslipp fra Sellafield, virker de positive til radioaktive utslipp direkte i det norske matfatet. Det er tydeligvis OK med utslipp så lenge det gir oljekroner i kassa.

 

Venter litt med Barentshavet
Politisk rådgiver Øyvind Håbrekke, sier i en artikkel på NRKs nettsider, at de ser på Barentshavet og Lofoten som to helt ulike havområder. Til NRK sier han:

– Miljøutfordringene er forskjellige. Vi har i dag kommet lenger med petroleumsvirksomhet i Norskehavet. Her er det flere utbygginger. Derfor mener vi det er riktig å vente med Barentshavet, sier Håbrekke til Aftenposten.

Håbrekke sier at de vil vurdere om det skal åpnes for olje- og gassleting i Barentshavet først når konsekvensutredningen av helårig petroleumsvirksomhet i Lofoten og Barentshavet er ferdig.

Olje- og energidepartementet behersker seg altså litt når de venter med å slippe oljeselskapene til i Barentshavet, og antyder faktisk at de vil vente til konsekvensutredningen er ferdigstilt.

Undergraver helhetlig konsekvensutredning og forvaltningsplan
— Nordland 6 er klart et av de mest sårbare områdene som omfattes av konsekvensutredningen for Lofoten og Barentshavet. Hvis myndighetene gir grønt lys for oljeletning i disse områdene bekrefter det en mistanke vi har sittet med lenge, nemlig at konsekvensutredningen og forvaltningsplanen for områdene er et spill for galleriet, sier Bellona jurist Christine Karlsen til Bellona Web.

— Åpnes disse områdene nå, endres de grunnleggende forutsetninger for konsekvensutredningen, og dermed også for forvaltningsplanen. Arbeidet til nå er derfor uten verdi, og kan like godt avsluttes. Åpnes Nordland 6 er det liten sjanse for at noen andre områder blir skånet, sier Karlsen.

— Dette er veldig synd, ettersom tanken bak helhetlig konsekvensutredning og forvaltningsplan for disse områdene egentlig er veldig god, avslutter Christine Karlsen.

Frederic Hauge varsler kamp
Hauge legger ikke noe imellom når han beskriver alvoret i situasjonen.
— Dette er en av de sakene jeg personlig er villig til å gå i fengsel for. Denne saken blir viktig for Bellona i tiden fremover. Jeg kan love kamp!, tordner Frederic Hauge til Bellona Web.