Troverdig utredning må på plass

77614f8543f7ae3158580ee0a57be89c.jpeg

Nyoppdaget korallrev:

Bellona har tidligere gått sterkt imot oljevirksomhet i akkurat dette området, særlig i forbindelse med oljeleting nær Røst, og har tidligere utsatt oljeleting i områdene.

–At man nå oppdager et korallrev viser jo at dette området, og dermed konsekvensene av oljeleting i det, ikke er utredet i det hele tatt, sier Bellona-leder Frederic Hauge. Han sier en slik utredning må nå gjøres og alle planer om oljeleting må stoppes umiddelbart.

Bellona påklaget i sin tid SFTs godkjenning til Hydro for utslipp under leteboring. Men i begynnelsen av august signaliserte altså Steensnæs at han ville åpne områdene i Nordland 6.

Sårbare områder
Fra før er det kjent at Lofoten er et av hovedgyteområdene for norsk arktisk torsk, hvilket er den største torskestammen i verden. Og det nyoppdagede korallrevet gjør området ennå mer unikt. Bellona mener det nå må settes i gang en grundig karlegging av området, og at konsekvensutredningen som nå er ute på høring ikke er nok.

— Dette er helt unik natur, også i internasjonal sammenheng, som representerer et enormt biologisk mangfold, sier Hauge. Han understreker videre at dette styrker synspunktet på at det vil være galskap å sette i gang med noen form for oljerelatert aktivitet i området.