Nyheter

Gasskraftverk med CO2-håndtering nå

Publiseringsdato: 21. oktober, 2003

Skrevet av: Hanne Bakke

Fra å være pessimistiske og påstå at miljøvennlige gasskraftverk ligger minst 15 år fram i tid, er nå fagmiljøene på glid og anslår tidsaspektet til 4-5 år. Bellona ønsker velkommen etter.

 

 

 

I helga gikk flere politikere, med Olje- og energiminister Steensnæs i spissen, ut og ivret for at gasskraftverk med CO2-håndtering kan stå ferdig om fire år. Bakgrunnen for dette er at ”gasseksperter” som tidligere har påstått at slike miljøvennlige gasskraftverk ligger minst 15 år fram i tid, er mer optimistiske og realistiske. Bellona har hele tiden hevdet at 10-15 år er alt for pessimistisk og at en slik løsning er mulig nå. Vi synes derfor det er gledelig at andre nå kommer etter og innser at framtiden for gasskraft – CO2-håndtering – er her.

Gassteknologiutvalgets rapport: minst 10-15 år fram i tid
I rapporten ”Gassteknologi, miljø og verdiskapning” (NOU 2002:7) skrevet av en ekspertgruppe, gassteknologiutvalget, oppnevnt av Olje- og energidepartementet i 2001 heter det:

Etter utvalgets oppfatning bør utvikling og realisering av kommersielle gasskraftverk med CO2-deponering gjøres i tre ulike, men overlappende stadier;

1. Bred satsing (flere konsepter – fokus på FoU; 2-5 år)
2. Demofase (3-10 år)
3. Tidlig kommersiell fase (fullskala kraftverk; 10-15 år)

Utvalgets oppgave var å utrede ulike sider ved nye miljøvennlige anvendelser av gass, herunder hydrogen og gasskraft med CO2-deponering. Utvalget ble ledet av Kjell Bendiksen, direktør på Institutt for Energiteknikk. Bellonas Siri Engesæth satt også som medlem av utvalget, men måtte ta dissens da hun ikke kunne stå inne for utvalgets konklusjoner.

Noe av det denne dissensen poengterer er at det i utredningen heter at en tidlig kommersiell fase for gasskraftverk med CO2-deponering er om 10-15 år og at utviklingen først skal gjennom to andre faser. Å starte direkte på den siste fasen med fullskala kraftverk omtales av utvalget som ”hverken teknologisk eller kommersielt fornuftig”. Bellona påpekte da at dette er en for defensiv holdning, og at start av bygging av fullskala kraftverk kan skje umiddelbart.

Bendiksen på gli
Det var derfor med stor glede av vi registrerte at utvalgets formann Bendiksen nå har endret holdning da han i mandagens VG bekreftet at ny og lovende teknologi kan få fram CO2-frie gasskraftverk om fire til fem år.

På Institutt for Energiteknikk (IFE) sine egne hjemmesider er blir Gassteknologiutvalgets rapport presentert på følgende måte:

Utvalgets kanskje mest oppsiktsvekkende konklusjon er at det vil gå 10-15 år før det vil kunne bli bygget et gasskraftverk med CO2-håndtering. Utvalgets medlemmer står samlet bak anbefalingene som gis i rapporten med unntak av Bellonas medlem.

Utvalgets leder fremhever at det med unntak av ett medlem er full enighet om faktagrunnlaget og anbefalingene.

— Bellona driver nesten systematisk feilinformasjon
At gasskraftverk med CO2-håndtering er langt unna, understreker Kjell Bendiksen i en kronikk i Aftenposten 16.04.02:

Den senere tids politiske debatt har gjennom en nesten systematisk feilinformasjon fra bl.a. Bellona skapt innrykk av at CO2-frie gasskraftverk både er mulig og at de er like om hjørnet.

— Det er gledelig at vi nå ser en mer unison aksept av at man kan starte prosjektering av gasskraftverk med CO2-håndtering nå, sier leder for Bellonas energiavdeling, Beate Kristiansen. Det er nå 6 år siden Bellona lanserte CO2-frie gasskraftverk, noe som gjorde at vi fikk mye kritikk og latterliggjøring. Hele prosessen rundt Gassteknologiutvalgets rapport reflekterte også disse holdningene. Bendiksens kronikk i Aftenposten føyer seg inn i rekken av usakligheter. Det er derfor spesielt gledelig at akkurat Bendiksen nå er i ferd med å bli mer realistisk og innse at Bellonas ”nesten systematiske feilinformasjon” om CO2-frie gasskraftverk ikke var så feil som han kanskje håpet og trodde, avslutter Kristiansen.