Nyheter

Ingen penger til å dekke kunnskapshullene som avdekkes i utredningen om olje i nord

Publiseringsdato: 8. oktober, 2003

Skrevet av: Christine Molland Karlsen

Regjeringen tar tydeligvis ikke inn over seg at arbeidet med å utrede konsekvensene av en evt. oljevirksomhet i nord har avdekket store kunnskapshull om miljøet. OED satser heller 30 nye millioner til forskning som vil føre til økt vekst innenfor denne næringen gjennom nyskapningen PETROMAX.

Statsbudsjettet 2004:

PETROMAX er ingen pille for den stadig økende petrolismen i Norge, snarere tvert i mot. Forskningsprogrammet som lanseres skal først og fremst bidra til å øke veksten i oljenæringa gjennom økt ressursutnyttelse og leting. Dette skal skje bl.a. gjennom teknologiutvikling.

Ingen bevilgninger til oppfølging av ULB
Utredningen av konsekvenser av petroleumsvirksomhet i Lofoten – Barentshavet (ULB) avdekker omfattende kunnskapshull når det gjelder effekter av petroleumsvirksomhet på miljøet. Utredningen avdekker også at det i dag ikke finnes godt nok utprøvd nullutslippsteknologi.

Bellona er skuffet over at det ikke avsettes penger til å gjøre noe med de kunnskapsmanglene som avdekkes i forbindelse med ULB og at det ikke satses mer på utvikling av nullutslippsteknologi på allerede åpnede felt. Regjeringen velger heller å satse på teknologi som øker oljeutbyttet gjennom PETROMAX. Det burde være mulig for Regjeringen å ha to tanker i hodet samtidig –øke ressursutnyttelsen fra eksisterende felt ved hjelp av nullutslippsteknologi.

Lofoten – Barentshavet kan ikke åpnes for petroleumsvirksomhet
Dersom man ikke får mer kunnskap om hvilke effekter petroleumsvirksomhet har på miljøet enn hva som serveres i ULB, kan ikke Regjeringen tillate oppstart av ny virksomhet i de sårbare området Lofoten – Barentshavet.