Nyheter

– Nekter råkjør i Barentshavet

Foto: Guro Hauge

Publiseringsdato: 1. oktober, 2003

I dag går fristen ut for å komme med kommentarer til regjeringens utredning om oljeutvinning i Lofoten og Barentshavet. Oljeindustrien fikk innsyn i dokumentene lenge før de ble offentlige. Miljøorganisasjonene retter nå opp i dette ved å gi seg selv to uker lengre høringsfrist.

Miljøorganisasjonene leverer ikke til fristen:

Udemokratisk råkjør
Ingen av de store miljøorganisasjonene vil levere til fristen i dag. Og i formiddag sto alliansen Stopp Goliat utenfor olje- og energidepartementet, utstyrt med skolerende plansjer om utredningene.

– Regjeringens råkjør i denne saken er udemokratisk. Det er bare industrien, som fikk se utredningene på forhånd, som har kapasitet til å henge med i svingene i dette hastverket. Vi jobber med grundige innspill til utredningen og forventer at regjeringen tar seg tid til å vente på disse, sier Andreas Tveteraas, fagsjef i WWF-Norge.

Glemt Sem-erklæringen?
Alle statens miljøfaglige instanser har kritisert prosessen rundt konsekvensutredninger. Statens forurensingstilsyn innvendte tidlig i prosessen at det ville ta fem år med forskning før en hadde grunnlag for å vurdere om oljeindustrien bør slippe til i de sårbare havområdene.

– Sem-erklæringen varslet en forsvarlig petroleumspolitikk, nå virker det som om Steensnæs har glemt at den ble skrevet. Kristelig folkeparti må bestemme seg for om de skal stå på miljøsiden i oljedebatten, sier Ane Hansdatter Kismul, leder i Natur og Ungdom

Kan umulig ha faglig grunnlag
Det ble tidlig i april kjent at oljeindustrien hadde fått tilgang til å kommentere mandatet for de utredningene som skulle ligge til grunn for avgjørelsen om oljevirksomhet i Lofoten og Barentshavet. Olje- og energiminister Einar Steensnæs innrømmet forholdet og avgjorde at denne praksisen ikke skal fortsette. Det er likevel slik i denne saken at oljeindustrien har hatt tilgang på dokumentene lenge før de ble tilgjengelig for andre.

– Vurderingen av oljevirksomhet i de sårbare nordområdene har gått så fort at regjeringen umulig kan ha et faglig grunnlag for å ta en avgjørelse, sier Frederic Hauge i Bellona.

Det har vært påpekt mange kunnskapshull, særlig konsekvensene av kontinuerlig utslipp. Det vil bli lagt fram ferske forskningsresultater om konsekvensene av disse utslippene den 15. oktober. Miljøorganisasjonene venter på disse opplysningene for å gi en faglig grundig og oppdatert vurdering av problemstillingen.