Nyheter

– Feigt å ikke verne Lofoten

Bellona deltok i protesten mot oljeboring i Barentshavet, sammen med hele den norske miljøbevegelsen

Publiseringsdato: 15. desember, 2003

Skrevet av: Marius Holm

Olje- og energiminister Einar Steensnæs kunngjorde i dag at det omstridte Nordland VI ikke skal åpnes i 18. konsesjonsrunde, men at det skal tillates helårig petroleumsvirksomhet i de allerede åpnede områdene i Barentshavet. Feigt, sier Frederic Hauge som ønsker varig vern av Lofoten. Han lover aksjoner hvis oljeselskapene borer de fire brønnene de har foreslått høsten 2004. – Vi har aksjonert i Barentshavet før og vil garantert gjøre det igjen.

Skam for Regjeringen
Regjeringen med olje- og energiminister Einar Steensnæs i spissen har besluttet at det ikke skal åpnes for videre petroleumsvirksomhet i Nordland VI utenfor Lofoten. Samtidig åpner han for en ny vurdering når den helhetlige forvaltningsplanen for området foreligger i 2005/2006. Ikke nok med at de fiskerike områdene i Lofoten ikke gis et mer langvarig vern så åpnes det for helårig petroleumsvirksomhet i de allerede åpnede områdene i Barentshavet. Frederic Hauge karakteriserer denne avgjørelsen som en skam for regjeringen og undrer seg over hvordan den forrige Bondevik-regjeringen kunne gå av på en miljøsak all den tid denne legger opp til en så miljøfiendtlig politikk i et av verdens mest sårbare og ressursrike havområder. Det finnes så mange miljøfaglige grunner til å gi Lofoten et mer langvarig vern at det er bare feighet hos Regjeringen som gjør at området ikke vernes.

Går gjerne i fengsel for Barentshavet
Gjenåpningen av Barentshavet Sør betyr at oljeindustrien vil søke å bore fire brønner hhv. på Lopparyggen, Nordkappbassenget og på Goliatfeltet ved Hammerfest. Selv om Steensnæs lover at disse utslippene skal skje uten utslipp til sjø finnes det pr. i dag ikke teknologi som gjør dette mulig. Det er Snøhvitfeltet som er under bygging, det beste eksempelet på. – At Norges nyeste gassfelt ikke lar seg gjennomføre uten betydelige utslipp både til sjø og luft er beviset for at petroleumsindustrien ikke makter å leve opp til sine løfter om null utslipp. Frederic Hauge lover å kjempe mot disse boringene og garanterer aksjoner om det skulle bli nødvendig. – Vi vil bruke alle midler og legger oss gjerne til på borestedet med båt. Er det en sak jeg gjerne går i fengsel for så er det å bevare dette unike havområdet og hindre at det ødelegges av oljeindustrien.

Steensnæs setter oljerekord
En stolt Oljeminister slo på pressekonferansen fast at han nå satte i rekord oljesatsning, med hele 95 blokker. Dette er mer enn tre ganger så mange blokker som ble tildelt i den forrige konsesjonsrunden. Selv om det fiskerifølsomme Nordland VI er utelatt inntil videre, utlyses det et rekordantall nye blokker i andre sårbare havområder, deriblant i Nordland III, som ligger ”vegg-i-vegg” med Nordland VI. Statsråden hevdet på pressekonferansen at utlysningen balanserer viktige hensyn til både miljø, fiskeri, havbruk og petroleumsvirksomhet. Bellona mener omfanget av denne konsesjonsrunden viser at Bondevik-regjeringen nok en gang lar oljeindustrien veie tyngst. Regjeringen hevder at den vet nok om naturforhold og konsekvenser til å slippe oljeriggene til i både Goliat, Lopparyggen og Nordkappbassenget. – Overflaten på Mars er bedre kartlagt enn havbunnen i Barentshavet. Regjeringen bygger sin beslutning på en utredning som samtlige faginstanser har slaktet, sier Bellonas Frederic Hauge.

Full seier for alle?
Regjeringspartiet Venstre har landsmøtevedtak på at de ikke ønsker petroleumsvirksomhet i Lofoten og Barentshavet. På landsstyremøtet nylig ble holdningen myket opp noe, og partiets ledelse fikk mandat til å forhandle om Barentshavet. Til tross for partiets opprinnelige motstand mot olje i Barentshavet, fremstiller Venstre-leder Lars Sponheim vedtaket som ”Full venstre-seier i Lofoten”. Samtidig konstaterer Høyre-leder Jan Petersen at også han er svært fornøyd med vedtaket. Begge partier er altså fornøyd, til tross for at de hadde motsatte standpunkter. Arbeiderpartiets Sylvia Brustad sa i en kommentar til TV2 at hun var fornøyd med at Regjeringen la seg nærmere Arbeiderpartiet enn Venstre, og deler dermed tolkningen til Bellona: Venstre har tapt dragkampen om olje i nord. Selv om Lofoten ikke tas med i denne konsesjonsrunden, gjorde Steensnæs det tydelig på pressekonferansen at Lofoten slett ikke er vernet. Omkampen om Lofoten vil dermed komme.