Nyheter

Miljønisser delte ut oljepakker

Publiseringsdato: 8. desember, 2003

Miljønisser fra Natur og Ungdom og Bellona besøke lørdag Venstres landsstyre. Nissene delte ut miljøpakker til hver enkelt medlem av Venstres landsstyre. Pakkene inneholdt bakgrunnsinformasjon og argumenter mot oljeutvinning i nord.

Aksjon på Venstres landsstyremøte:

— Sem-erklæringen er klar, vurderingen om å åpne for oljevirksomhet kan først skje etter at en helhetlig forvaltningsplanen er utarbeidet. Miljøbevegelsen setter nå sin lit til venstres kampevne. Det er et stort ansvar som hviler på deres skuldre, sier Frederic Hauge. Venstre har hele tiden som regjeringsmedlem vært tydelig på at partiet ikke ønsker oljevirksomhet i nordområdene. Før jul skal Regjeringen bestemme om Lofoten skal åpnes for oljeutvinning i forbindelse med 18. konsesjonsrunde.


— Venstre må sikre at regjeringen ikke vurderer å åpne noen områder i nord for oljevirksomhet før en helhetlig forvaltningsplan er utarbeidet. Barentshavet er et svært sårbart og verdifullt havområde. Vi har ikke råd til å spille russisk rullett med ressursene der, sier Ane Hansdatter Kismul, leder i Natur og Ungdom.


Natur og Ungdom og Bellona tenkte at det ville være hyggelig at miljønissene kom på besøk til landsstyremøtet i Venstre. Nissene og Venstre har tidligere sloss sammen i miljøsaker, blant annet mot forurensingen fra Sellafield. Nå ønsker miljønissene å beskytte sine nærområder. Venstre kan, sammen med nissen, gi det norske folk fortsatt oljefrie havområder i nord i julegave.


I Sem-erklæringen heter det:

Samarbeidsregjeringen vil:

– foreta en konsekvensutredning av helårig petroleumsaktivitet i de nordlige havområder fra Lofoten og nordover. Inntil en slik plan er på plass, åpnes ikke Barentshavet ytterligere for petroleumsvirksomhet.

– legge opp til en helhetlig forvaltningsplan for Barentshavet, der hensynet til miljø, fiskerier, petroleumsvirksomhet og sjøtransport vurderes samlet.

– foreta en vurdering av petroleumsfrie fiskerisoner. Vurderingen skal omfatte områdene fra Lofoten og nordover, inkludert Barentshavet.


Dette var en av de viktigste seierene Venstre og Krf fikk i regjeringsforhandlingene. Miljønissene håper at pakkene skal være med på å hjelpe Venstre til å sloss for at teksten i Sem-erklæringen blir fulgt opp og at man ikke kan vurderer oljevirksomhet i nord før i 2006.