Nyheter

Statnett trakk konsesjonssøknaden

Publiseringsdato: 13. januar, 2004

Skrevet av: Hanne Bakke

Statnett besluttet i går å trekke sin konsesjonssøknad om midlertidig gasskraftverk på Tjeldbergodden. Dette skjedde samme dag som høringsfristen gikk ut. En liknende situasjon oppsto i fjor da Statoil skrinla sine planer om midlertidig gasskraftverk samme dag som Norges Vassdrags og energiverk ga konsesjon til tiltaket.

Bellona leverte i går sin høringsuttalelse til Statnetts søknad, og konkluderte med at utbyggingen et slikt midlertidig gasskraftverk er ulovlig. Dette fordi det strider mot EØS-avtalen, og dermed også mot norsk lov. Et slikt midlertidig gasskraftverk har også så store forurensningsmessige ulemper at det av den grunn ikke bør få konsesjon.

Bare få timer etter at vår høringsuttalelse var levert kunngjør Statnett altså at de trekker søknaden. Som hovedårsak til dette oppgir Statnett at det har vært en positiv utvikling for vannreservene.

Også i fjor opplevde man en lignende situasjon da Statoil søkte om konsesjon for midlertidige gasskraftverk. Men bare få timer etter at Norges Vassdrags- og Energiverk (NVE) hadde gitt Statoil konsesjon for å etablere og drive 7 midlertidige gasskraftverk på Kollsnes i Hordaland, trakk selskapet seg fra prosjektet. Også den gang gikk Bellona sterkt i mot at dette skulle realiseres og leverte en skriftlig klage. Den ble imidlertid ikke behandlet siden Statoil skrinla prosjektet kort tid etter.

– Vi blir ikke forbauset om noen også neste år søker om konsesjon til midlertidig gasskraftverk, og kan forsikre om at vi også da kommer til å levere en grundig høringsuttalelse, sier Anders Hauge, juridisk rådgiver i Bellona.