Nyheter

Kirken ut mot oljeboring i Barentshavet

Publiseringsdato: 22. april, 2004

Skrevet av: Guro Hauge

Biskop Finn Wagle uttaler til Adresseavisa i dag at han vil gjøre Kirken til verdens største miljøvernbevegelse. Kirken har engasjert seg i kampen mot de radioaktive utslippene fra Sellafield-anlegget, og nå lover biskopen kamp mot oljeboring i Barentshavet.

Nidarosbiskop Finn Wagle er opptatt av at Kirken må ta vare på skaperverket, og han mener at Kirken er kommet på den politiske arena for å bli. I desember uttalte Wagle at kirken kan bli verdens fremste miljøorganisasjon, og nå mener biskopen at Kirken må få en del av æren for at utslippene fra Sellafield blir renset.

Kirkens miljøengasjement vil fortsette og nå er det oljeboring i Barentshavet det skal kjempes mot. På spørsmål om Biskopen ser for seg nye kampsaker svarer biskopen til Adressavisa:

 

– Ja, for eksempel er kampen for et rent hav viktig. Vi bør derfor jobbe mot Regjeringes vedtak om ny leteboring etter olje og gass i Barentshavet. Bosetting og livsgrunnlag langs norskekysten er også noe jeg vil jobbe for.

Bellona mener at det er viktig og naturlig at Kirken er en sterk pådriver for et bedre miljø.

– Det er spesielt gledelig at biskop Finn Wagle vil kjempe mot oljeboring i Barentshavet. Oljeboring i Barentshavet er vårt tiårs store miljøsak. Det viktig for bredden i motstanden at Kirken vil engasjere seg i de kontroversielle leteboring som skal foregå i det rene og sårbare Barentshavet, sier Christine Karlsen fagmedarbeider i Bellona.