Nyheter

Verdensbanken vurderer å trekke seg ut av fossil industri

Publiseringsdato: 27. april, 2004

Skrevet av: Geir Staale Braaten

I følge den britiske avisen The Observer vurderer Verdensbanken å trekke seg fra alle typer olje-, gass- og kullprosjekter innen 2008. En endelig beslutning fattes i juni.

Uttrekkingen anbefales i en ny rapport utgitt av Verdensbanken selv, og blir den iverksatt gir det et gledelig signal om at finansinstitusjoner faktisk tar klimaansvar. Til The Observer sier Verdensbankens leder, James Wolfensohn, at en endelig beslutning blir fattet i juni.

Til tross for at Verdensbanken låner ut rundt ”beskjedne” 600 millioner dollar til utvinningsprosjekter virker ofte deres engasjement som en godkjenning av de ulike prosjektene, og spiller en stor rolle når andre banker og finansinstitusjoner gjør sine investeringsbeslutninger. En eventuell endring i praksisen vil derfor ha en svært stor signaleffekt.

Forslaget har ført til en splittelse innad i Verdensbanken. En av leirene står fast på at investeringer i utvinning av fossilt brensel sikrer et stort utbytte som i sin tur kan brukes i fattige land. Andre hevder at fordi fossil energi er mye rimeligere enn miljøvennlige alternativer blir det urettferdig overfor fattige land at de må skaffe annen finansiering til sin (fossile) energiutbygging.

Forslaget har naturlig nok også fått ulike olje-nasjoner og en samlet kullindustri til å steile.

I den samme rapporten blir det også foreslått at Verdensbanken ikke skal gå inn med lån til utvinningsprosjekter i vernede områder. Dette kan, hvis det blir vedtatt, stoppe George Bushs oljeboring i Alaska.

Kilde: The Observer