Nyheter

Statoil på røvertokt

Publiseringsdato: 1. juli, 2004

Skrevet av: Mette Martinsen

Statoil vil nå bygge to gasskraftverk uten CO2-rensisng. Dette virker som en rød klut på en samlet norsk miljøbevegelse. Bellona-sjef Frederic Hauge karakteriserer forslaget som et røvertokt.

Hauge sier at Bellona vil bruke alle midler for å sikre maksimal rensing av de planlagte gasskraftverkene.

– Vi har god juridisk trening og har vunnet mange seire på dette området, og vi vet at det er fullt mulig å stanse utbyggingen via EUs regelverk, sier Bellona-lederen.

Leder for Bellonas energiavdeling Marius Holm sier til Bellona web at han ser på dette som er ren krigserklæring. At Statoil har planer om å bygge gasskraftverk både på Tjeldbergodden og Mongstad uten håndtering av CO2, gjør ham oppgitt og forbanna.

– Dette kommer til å bli en viktig sak i neste års valgkamp, sier Holm.

Rensing – det er dyrt, det!
Det har vært presentert mange forslag om gasskraftverk opp gjennom årene, og miljøbevegelsen har kjempet innbitt for å forpurre dem hver eneste gang. Hittil har de lyktes, og Statoil bør heller ikke forvente å bli tatt på med silkehansker i denne saken. Særlig fordi deres hovedargument er at det blir så dyrt dersom CO2 skal fanges opp og deponeres.

– Det er helt klart at det koster å rense, sier Marius Holm, men jeg mener at staten burde bidra til at anlegget blir bygget med rensing. Riktignok er dette dyrere enn å kjøpe utslippskvoter i utlandet, men det kan tilrettelegge for å ta imot CO2 fra utlandet for deponering på norsk sokkel. Potensialet i Norge er 100 års deponering av europeiske CO2-utslipp. Det er ingen tvil om at dette vil lønne seg i det lange løp, sier Marius Holm.

Gigantisk utslippsøkning
I følge en pressemelding fra Statoil fører prosjektet på Tjeldbergodden til at CO2-utslippene vil øke fra rundt 350 000 tonn i året til noe i overkant av 3 millioner tonn per år. Av dette kommer ca 2,5 millioner tonn fra kraftverket. De globale utslippene reduseres med om lag 500 000 tonn årlig, sammenlignet med import av tilsvarende mengde kraft.

– Dette er tøv, sier Frederic Hauge. – Vi kan dokumentere at det er vindkraft fra Danmark og ikke kull som utgjør mesteparten av den kraften vi importerer til Norge.

Ferdig i 2008
Statoil legger opp til at kraftverkene skal stå ferdige i 2008. Dette reagerer Frederic Hauge sterkt på, og kaller det et ”grav først og spør siden”-prosjekt. Han mener at Statoil legger opp til et utilbørlig press overfor myndighetene.

Leder for Bellonas energiseksjon Marius Holm tror ikke anleggene vil stå klare så tidlig som i 2008.

– Det skal søkes konsesjon, et program for konsekvensutredning skal ut på høring, så skal selve konsekvensutredningen ut på høring og deretter skal utbyggingen besluttes på styrenivå. Saken må til slutt opp i Stortinget – og neste år er det valg, avslutter Holm megetsigende.