Nyheter

Bryter regler – får ros av Hareide

Publiseringsdato: 2. september, 2004

Skrevet av: Marius Holm

Miljøvernminister Knut Arild Hareide gir honnør til oljeselskapene for at de oppfyller myndighetenes nullutslippskrav. Samtidig viser oljeselskapenes utslippssøknader for Barentshavet at de ikke har noen intensjoner om å etterleve nullutslippskravet.

Det var på NRK radio torsdag morgen, at Miljøvernminister Knut Arild Hareide gav honnør til oljeselskapenes arbeid med utslippsreduksjoner. Grunnlaget for Hareides honnør, var en gjennomgang fra SFT om oljeselskapenes arbeid med å nå nullutslippsmålet på norsk sokkel (se faktaboks).

– Oljeselskapene fortjener honnør når ting går i riktig retning, uttalte Hareide til NRK.

Mye gjenstår før nullutslipp realiseres
Miljøvernministerens ros kommer til tross for at hovedkonklusjonen i SFTs vurdering langt fra er rosenrød. Om utslippene av produsert vann, skriver SFT:

 

Mange operatører har valgt løsninger som langt på vei vil fjerne utslippene av olje og miljøfarlige stoffer med produsert vann innen utgangen av 2005, men SFT mener det må settes i verk ytterligere tiltak på flere felt.

Også for kjemikalier ligger man i dårlig an. I følge SFT gjenstår det å finne løsninger for miljøfarlige stoffer i gjengefett.

Hydro søker om miljøskadelige utslipp i Barentshavet
Miljøvernministeren understreket på NRK at Regjeringen stiller enda strengere krav for Barentshavet, enn det generelle nullutslippskravet som gjelder på resten av sokkelen. Hareide uttalte at det i Barentshavet ikke skal forekomme utslipp overhodet. Spørsmålet som mange stiller seg, er om han kommer til å gjennomføre dette i praksis. Både Hydro og Statoil har søkt om utslippstillatelser for miljøskadelige stoffer i forbindelse med leteboring i Barentshavet. På Snøhvit har SFT gitt Statoil tillatelse til å slippe ut 300 kg gjengefett som inneholder røde kjemikalier (Stoff som brytes sakte ned i marint miljø, viser potensial for bioakkumulering og/eller er akutt giftige). Denne utslippstillatelsen er påklagd av Bellona og Natur og ungdom.

– Hvis Hareide mener alvor, må han omgjøre utslippstillatelsen for Snøhvit. Gjør han ikke det, står hans utspill på NRK i dag fram som en ren bløff, sier Frederic Hauge i Bellona.