Nyheter

”Eirik Raude” full av mangler

Publiseringsdato: 7. oktober, 2004

Bellona og Natur og Ungdom sendte i går en klage på samsvarsuttalelsen for riggen ”Eirik Raude” og ber om at Olje- og energidepartementet omgjør vedtaket, og avslår søknaden fra Ocean Rig.

I vedtaket fra Petroleumstilsynet er det listet opp en rekke mangler på riggen. Bellona og Natur og Ungdom mener det er uansvarlig å gi riggen tillatelse før utbedringer er gjort, og det er kontrollert at tiltak er gjennomført.

”Eirik Raude” er tenkt brukt i forbindelse med leteboring i Barentshavet. Barentshavet er et miljøfølsomt område hvor det er uakseptabelt at riggen ikke fungere optimalt. En ulykke i dette området kan bli katastrofalt. Det søkes om å bruke riggen i kalde og klimatiske forhold. Dette betyr krevende operasjoner. Bellona og Natur og Ungdom mener det er uansvarlig av Petroleumstilsynet å gi tillatelse før alle forbedringer er gjennomført spesielt siden riggen er tenkt brukt under vanskelige forhold.