Nyheter

Avviser klage på mangelfull rigg

Eirik Raude i Ølen
Foto: Frederic Hauge/Bellona

Publiseringsdato: 27. oktober, 2004

Skrevet av: Bellona

Bellona og Natur og Ungdom har klaget tillatelsen til å bruke boreriggen Eirik Raude, som skal bore i Barentshavet, inn for Arbeids- og Sosialdepartementet på grunn av flere tekniske mangler. Nå prøver Petroleumstilsynet å hindre at klagen behandles ved å hevde at organisasjonene ikke har interesse i saken.

Oljemyndighetene overser miljøprotester:

I et brev fra Petroleumstilsynet til de to miljøorganisasjonene avviser tilsynet klagen med bakgrunn i at organisasjonene mangler rettslig klageinteresse. Bellona og Natur og Ungdom har svart med å be Arbeids- og Sosialdepartementet, som er øverste ansvarlige i saken, om å gripe inn overfor Petroleumstilsynets uholdbare saksbehandling.

– Petroleumstilsynet prøver å kneble miljøorganisasjonene med feilaktige juridiske argumenter. Nå må Dagfinn Høybråten rydde opp, sier fagmedarbeider Guro Hauge i Bellona.

–> Mangler på riggen
”Eirik Raude” er tenkt brukt i forbindelse med leteboring i Barentshavet. Barentshavet er et miljøfølsomt område hvor det er uakseptabelt at riggen ikke fungere optimalt. En ulykke i dette området kan bli katastrofalt. Det søkes om å bruke riggen i kalde og klimatiske forhold. Dette betyr krevende operasjoner. Petroleumstilsynet har listet opp en rekke mangler på riggen og Bellona og Natur og Ungdom mener det er uansvarlig av Petroleumstilsynet å gi tillatelse før alle forbedringer er gjennomført, spesielt siden riggen er tenkt brukt under vanskelige forhold.

Eirik Raude
Eirik Raude er en halvt nedsenkbar, flyttbar borerigg, bygget i perioden 1997-2002 ved henholdsvis Dalian New Shipyard i Kina, Friede Goldman Offshore i USA og Halifax Irving Shipyard i Canada. Boreriggen er spesielt bygd med tanke på krevende operasjoner på dypt vann og i arktiske strøk. Eirik Raude er en av verdens mest avanserte borerigger.

Boreriggen kommer til Norge fra boreoppdrag utenfor Nova Scotia og New Foundland i Canada. Den ligger nå i Ølen i Rogaland for å montere en del nytt utstyr for å kunne samle opp kjemikalier og væsker, dessuten skal seks nye ankere monteres. Bellona har sammen Natur og Ungdom med etablert en protestcamp i Ølen for å markere at leteriggen ”Eirik Raude” ikke må få lov til å bore etter olje i Barentshavet.

Riggen eies av Sandnes-selskapet Ocean Rig. Den skal drive leteboring for både Statoil og Hydro i Barentshavet denne vinteren. Men først skal Eirik Raude bore en produksjonsbrønn for Hydro på Troll-feltet. I den forbindelse skal det forøvrig foregå teknologiutprøving for alternativt retursystem for boreslam og kakshåndtering.

Kontrakten med Statoil og Hydro er etter sigende verd 340 millioner kroner, inkludert produksjonsbrønnen på Troll. Prøveboringene er beregnet til å ta 155 dager.