Nyheter

Havforskningsinstituttet fraråder oljeboring i Barentshavet

Publiseringsdato: 22. oktober, 2004

Skrevet av: Mette Martinsen

SFT ga Hydro utslipsstillatelse til prøveboringen i Barentshavet på tross av klare innvendinger fra Havforskningsinstituttet

Forskerne ved Havinstituttet i Bergen ga i sin høringsuttalelse klart uttrykk for at de fant det prinsipielt galt å gi Hydro tillatelse til å slippe ut 266 tonn forskjellige kjemikalier i forbindelse med leteboringen i Barentshavet. Deres hovedinnvending er at de ikke synes de har fått tilstrekkelig informasjon om hvilke kjemiske sammensetninger det er snakk om, og heller ikke hva slags testing de enkelte kjemikaliene har vært gjenstand for. Derfor mener forskerne ved Havforskningsinstituttet at det ikke er mulig å vite hva slags virkning disse stoffene vil ha.

– Vår innvending går først og fremst på at det ikke er mulig å avgi en høringsuttalelse uten å få tilgang til all relevant informasjon, sier forskningsleder Ole Arve Misund til Bellona web. Forskerne mener de trenger mer detaljerte kunnskaper om sammensetningene av de kjemikaliene som skal slippes ut i havet. Dette har de tatt opp med SFT, og partene har avtalt et møte i nær fremtid.

Egen kompetanse
Hos SFT sier Ann Mari Vik at de har forståelse for at Havforskningsinstituttet ønsker fullt innsyn i sammensetningen av de kjemikaliene det er gitt utslippstillatelse til, men at dette ikke er noe SFT har kontroll over. Hvordan disse kjemikaliene er sammensatt er det opp til produsentene å frigi, siden denne informasjonen betraktes som produkthemmeligheter. SFT har imidlertid full oversikt over sammensetningen, og Vik sier at SFT sitter på såpass mye kompetanse at de er fullt ut istand til å foreta de nødvendige vurderinger.

Gjennomgå beslutningsprosessen
-Det burde være en selvfølge at sammensetningen av disse kjemikaliene er offentlig tilgjengelige, sier fagmedarbeider Guro Hauge til Bellona web. Hun sier at Bellona er helt på linje med Havforskningsinstituttet i denne saken, og at Bellona klaget på utslippsvedtaket av nøyaktig samme grunn. – SFT bør foreta en nøye gjennomgang av beslutningsprosessen, sier Hauge, og snarest sette i gang tiltak med hensyn til giftutslipp i forhold til spesielt sårbare økosystemer.