Nyheter

Klage på vedtak om samsvarsuttalelse for bruk av «Eirik Raude»

Publiseringsdato: 6. oktober, 2004

 

Olje- og energidepartementet
Postboks 8148 Dep
0033 Oslo
Reference: Ptil 04/1329/MPe/KGD

06/10-2004

Klage på vedtak om samsvarsuttalelse for bruk av «Eirik Raude»

Viser til vedtak datert 15.09.04 av Petroleumstilsynet om samsvarsuttalelse for Eirik Raude med hensyn til egnethet for bruk i petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel.

Natur og Ungdom og Bellona ber om at Olje- og energidepartementet omgjør vedtaket om samsvarsuttalelse, og avslår søknad fra Ocean Rig. I vedtaket fra Petroleumstilsynet er det listet opp en rekke mangler på riggen. Det er uansvarlig å gi riggen tillatelse før utbedringer er gjort, og det er kontrollert at tiltak er gjennomført.

Gjennom inspeksjon på riggen avdekket Petroleumstilsynet vesentlig mangler. Det er 53 avvik som er påpekt fra Petroleumstilsynet, hvor tiltak må iverksettes. Det er både teknisk utstyr og kompetanse hos personell som ikke er tilfredsstillende. Bellona og Natur og Ungom mener det er avgjørende at før det kan gis samsvarsuttalelse må disse utbedringene være gjort.

I vedtaket fra Petroleumstilsynet er det påpekt et avvik av fjernoperert rørhåndtering og manuell håndtering av deloperasjoner og enkeltkomponenter. Det står i vedtaket at det skal gjennomføres innen 01.07.06. Bellona og Natur og Ungdom mener det er uakseptabelt å gi samsvarsuttalelse før forbedringene er gjort. Riggen er planlagt brukt flere ganger før 2006 også i Barentshavet. Vi er forundret over at Petroleumstilsynet gir samsvarsuttalelse samtidig som mangeler ved riggen ikke vil bli rettet opp før om to år. Det er også fra Petroleumstilsynet gitt tillatelse at avvik når det gjelder nødgenerator ikke skal forbedres før 15. november. Eirik Raude er planlagt brukt til boring på Troll fra 1. november. Det betyr at den borer i 14 dager uten nødgenerator. Bellona og Natur og Ungdom forventer at departementet setter foten ned.

Eirik Raude er tenkt brukt i forbindelse med leteboring i Barentshavet. Barentshavet er et miljøfølsomt område hvor det er uakseptabelt at riggen ikke fungere optimalt. En ulykke i dette området kan bli katastrofalt. Det søkes om å bruke riggen i kalde og klimatiske forhold. Dette betyr krevende operasjoner. Bellona og Natur og Ungdom mener det er uansvarlig av Petroleumstilsynet å gi tillatelse før alle forbedringer er gjennomført spesielt siden riggen er tenkt brukt under vanskelige forhold.

Vennlig hilsen

____________________
Guro Hauge
Fagmedarbeider i Bellona og Natur og Ungdom