Nyheter

Petroleumstilsynet knebler kritikk

Publiseringsdato: 20. oktober, 2004

Skrevet av: Guro Hauge

Petroleumstilsynet vil ikke behandle Bellona og Natur og Ungdoms klage på bruk av leteriggen Eirik Raude som skal bore i Barentshavet. På den måten prøver Petroleumstilsynet å unngå en kritisk gjennomgang av sitt eget vedtak.

Onsdag 15. september ga Petroleumstilsynet sin samsvarsuttalelse til bruk av leteriggen Eirik Raude på norsk sokkel. Det innebærer at riggen får en godkjennelse på at den oppfyller norske tekniske krav. Petroleumstilsynet ga denne tillatelsen til tross for at det er en rekke mangler ved riggen. Bellona og Natur og Ungdom påklagde dette vedtaket, og krevde at alle mangler måtte rettes opp før det kunne gis en godkjennelse. Men Petroleumtilsynet har satt demokratiet til side og har på svært tynt juridisk grunnlag avslått klagen.

Petroleumstilsynet skriver i sitt vedtak at organisasjonene ikke har nok nærhet til saken til å ha rettslig klageinteresse. Dette til tross for at Bellona og Natur og Ungdom i mange år har jobbet med saker som er relatert til konsekvenser for ytre miljø og sikkerhet på sokkelen. Petroleumstilsynet prøver dermed å kneble kritikk som er rettet mot vedtaket de har gjort. Dette er ett eksempel av mange på den udemokratiske behandlingen som har vært omkring oljeboring i sårbare områder.

Natur og Ungdom og Bellona har nå påklagd vedtaket om rettslig klageinteresse. Organisasjonene krever at klagen gis oppsettende virkning, slik at riggen ikke kan starte boring før klagen er behandlet.