Nyheter

Protestcamp mot olje i nord

Bellonas miljøpatruljeskip ved riggen Eirik Raude.
Foto: Frederic Hauge/Bellona

Publiseringsdato: 21. oktober, 2004

Bellona har sammen Natur og Ungdom med etablert en protestcamp i Ølen for å markere at leteriggen ”Eirik Raude” ikke må få lov til å bore etter olje i Barentshavet.

Protestkampen er etablert på Dreganeset som er et friområde. Samtidig med campen ligger også Bellonas miljøpatruljeskip Kallinika i Ølen.

Leteriggen ”Eirik Raude” ligger til kai i Ølen for å klargjøres til å lete etter olje i Barentshavet. Riggen skal først bore en brønn for Hydro på Trollfeltet før den går nordover til Barentshavet. Der skal den bore en brønn for Hydro og to for Statoil.

Bellona og Natur og Ungdom har fulgt alle formelle prosesser for å stoppe leteboringen i Barentshavet, og vil forsette med dette fra Ølen. Senest i går ble det sendt en klage til Petroleumstilsnynet som ikke vil behandle Bellona og Natur og Ungdoms klage på at ”Eirik Raude” skal brukes i Barentshavet.

8e2a976180ee212ff412c6f53c46fafc.jpeg Photo: Foto: Frederic Hauge/Bellona

Bellona og Natur og Ungdom krever at Regjeringen tar til vettet og stopper leteboringen i Barentshavet. Et absolutt minstekrav til Regjeringen er at de forhindrer at leteboringen settes i gang uten at den formelle saksbehandlingen er ferdig.

Barentshavet er et av verdens mest sårbare og verdifulle havområder. Oljeboring her vil kunne få dramatiske konsekvenser for det unike og sårbare økosystemet i området. I tillegg vil økt oljevirksomhet i området føre til en betydelig økning i utslippene av farlige klimagasser.

I desember 2003 gav Regjeringen tillatelse til oljeboring i det sårbare Barentshavet. Oljeindustrien lovde at oljeboring i dette havområdet skulle foregå med 0-utslipp til sjø. Nå har Statens forurensingstilsyn gitt tillatelse til utslipp fra oljeboringen. Dette viser at oljeindustrien farer med løgn.