Nyheter

Statoil evakuerer plattform

Publiseringsdato: 28. november, 2004

Skrevet av: Hanne Bakke

En ustabil brønn og fare for blowout gjorde at Statoil søndag kveld igangsatte evakuering av oljeplattformen Snorre A på Tampen-området.

Fare for utblåsning på Snorre A:

–>
Det ble ved 19-tiden søndag kveld oppdaget økning i trykket på en oljebrønn på Snorre A, og klokken 19.42 ble situasjonen vurdert som så alvorlig at Hovedredningssentralen ble koblet inn. I en pressemelding opplyser Statoil at det var i forbindelse med brønnoverhaling og utlekking av et produksjonsrør at det oppsto en gasslekkasje.


Den uavklarte situasjonen gjorde at Statoil rett før klokken 21 begynte å evakuere plattformen. Av et mannskap på totalt 216 er 141 arbeidere evakuert med helikoptre. I første omgang er det mannskap som ikke har beredskapsoppgaver som er evakuert til Snorre B og plattformen Stena Don som ligger rett ved.


I tillegg til de tre helikoptrene som brukes i evakueringen ligger det og fire fartøyer i beredskap rundt plattformen.


Statoil har opplyst at de stengte ned produksjonen og evakuerte plattformen ut fra et føre-var-prinsipp ettersom en ustabil brønn kan føre til en blowout. Hvor stor fare det er for en utblåsning er ennå uklart.


Klokken 23 beskriver Statoil situasjonen ennå som uavklart og opplyser at det strømmer gass opp fra havbunnen til overflaten. Det strømmer imidlertid ikke gass opp til selve plattformen.


Det er pent vær i området med 15 knops nordlig vind og en bølgehøyde på to til fire meter.