Nyheter

Dom for aksjonistene neste uke

Publiseringsdato: 10. desember, 2004

Rettssaken mot de elleve aksjonistene fra Bellona og Natur og Ungdom som 14. november stoppet boreriggen ”Eirik Raude” gikk i dag i Sunnhordland tingrett. Dom faller neste uke.

Fem aksjonister fra Bellona og Natur og Ungdom møtte i dag i retten i Stord for å forsvare aksjonene som ble gjennomført i Ølensfjorden i november. Neste uke faller dommen.

– Det er vanskelig å spå utfallet, sier Frederic Hauge på vei ut av rettslokalet. Men han er godt fornøyd med at politiet gav aksjonistene fra Bellona og Natur og Ungdom ros for samarbeid og sikkerhetsbevisst oppførsel.

På vei ut Ølensfjorden for å bore etter olje i Barentshavet ble verdens største borerigg, ”Eirik Raude”, 14. november stoppet av aksjonister fra Bellona og Natur og Ungdom. Elleve aksjonister ble arrestert og fikk bøter på fem tusen kroner hver. Aksjonistene hindret boreriggen ut fra en moralsk overbevisning og må betale eventuelle bøter selv.

Miljøvernminister Knut Arild Hareide behandler nå klagen på utslippstillatlsen til boreriggen ”Eirik Raude”. Riggen er på vei nordover uten at tillatelsene til oljeboringen er klare. Bellona og Natur og Ungdom krever at boreriggen må vente på de nødvendige tillatelsene

– En svært vellykket aksjon. Vi hadde full fokus på sikkerhet og har hele tiden vært forutsigbare for politiet, sa Frederic Hauge på aksjonsdagen. Han er svært fornøyd med at Bellona og Natur og Ungdom fikk markert sitt syn ved å stoppe riggen.