Nyheter

Ap vingler om CO2-rensing

Publiseringsdato: 2. februar, 2005

Skrevet av: Hanne Bakke

Fra å kreve at fremtidige gasskraftverk blir bygget med CO2-rensing har Arbeiderpartiet i løpet av dagen tatt ennå en helomvending og presiserer nå at ”dette ikke stilles som krav”.

 

 

 

Etter at NRK i dag tidlig meldte at Ap hadde snudd i gasskraftsaken og i sitt nye partiprogram gikk inn for å kreve CO2-rensing på alle nye gasskraftverk, kom det ennå en vri fra Youngstorget:

Gjennom økonomiske virkemidler skal det legges til rette for at fremtidige utbyggere velger å ta i bruk CO2-håndtering, men dette stilles ikke som krav verken for de gitte eller fremtidige konsesjoner.

Pressemelding fra Arbeiderpartiet 02.02.05

– Bellona registrerer denne noe vinglete holdningen, som viser at dette er et vanskelig tema for Ap. Det er likevel på det rene at miljøkreftene er i ferd med å vinne fram, og vi tror det kommer til å bli en bred politisk aksept for at CO2-rensing må innføres, sier Frederic Hauge.

Ikke avgjørende
At Ap går bort fra å kreve CO2-rensing og over til å ønske å tilrettelegge for det er selvsagt synd for partiets miljøtroverdighet, men ikke avgjørende for om fremtidige gasskraftverk faktisk blir miljøvennlige eller ikke.

I et brev fra SFT til Miljøverndepartementet datert 03.05.2004 skriver nemlig tilsynet om Statoils klage på utslippstillatelse for energianlegget til Snøhvit LNG:

Bakgrunnen for at SFT satte vilkåret om tilrettelegging for CO2 -håndtering er bl.a. Miljøverndepartementets avgjørelser i omgjøringsvedtaket av 6.10.2000 for Naturkrafts gasskraftverk på Kårstø og Kollsnes og klageavgjørelsen vedrørende Industrikraft-Midt Norges planlagte gasskraftverk på Skogn av 4.10.2001. I disse sakene satte Miljøverndepartementet vilkår om tilrettelegging for CO2 -håndtering bl.a. som følge av usikkerhet rundt framtidig virkemiddelbruk og introduksjon av ny teknologi. Etter SFTs vurdering skal det foreligge særlige grunner for å unnlate å stille et slikt vilkår overfor Snøhvit LNG, noe vi ikke kan se er tilfellet. SFT ser et slikt krav som et viktig bidrag til at det skal kunne tas i bruk ny miljøteknologi i løpet av anleggets levetid uten unødige ombyggingskostnader.

Det betyr at det er tilgangen på god nok teknologi som bestemmer om fremtidige gasskraftverk skal bygges med CO2-rensing eller ikke, og ikke Ap.

– Dagens utspill er gledelig fordi man nå politisk anerkjenner at teknologien for CO2-rensing er en realitet i dag, og at utfordringen nå er å få det økonomisk lønnsomt, sier Hauge.

Bellona har tidligere gjort en casestudie som viser at det nettopp er et forretningsmessig og økonomisk bedre valg for Statoil å bygge gasskraftverk med CO2-håndtering på Tjellbergodden, enn uten.