Nyheter

Null tillit til null-utslipp

Eirik Raude i Ølen
Foto: Frederic Hauge/Bellona

Publiseringsdato: 15. februar, 2005

Skrevet av: Mette Martinsen

Boreriggen ”Eirik Raude” hadde ikke vært lenge i aktivitet i Barentshavet før det første uhellet skjedde. Sist uke rant seks kubikkmeter BOP-væske ut i sjøen.

Denne væsken besto ifølge SFT av to kubikkmeter vann, mens resten var en blanding av glykol og Pelagic GZ i vann, som er klassifisert som grønne kjemikalier. Lekkasjen skyldes mest sannsynlig en teknisk feil, og seksjonssjef i SFT Signe Nåmdal sier i en pressemelding at utslippet ikke har noen miljømessig betydning.

Ingen tillit
– Jeg er rasende, sier Frederic Hauge i Bellona. – Jeg har ikke null tillit til oljeselskapene, jeg har minus tillit, for her snakker vi ikke lenger om null-utslipp men om pluss-utslipp, sier han til Bellona Web.

Bellona mener at selv om dette utslippet virker ufarlig er det nok en bekreftelse på at uhell skjer, og en påminnelse om at det alltid er stor risiko forbundet med oljeboring. Hendelsen er også et skudd for baugen for oljeselskapene som dyrt og hellig har argumentert med at oljeboringen i Barentshavet skal skje med null utslipp, og at det praktisk talt er umulig at uhell skjer med Eirik Raude.

Vil se granskningsrapporten
SFT har bedt om innsyn i Hydros granskningsrapport av hendelsen. Hydro har riktignok tillatelse til å slippe ut en viss mengde kjemikalier under leteboringen, men slike uhellsutslipp inngår ikke i den tillatelsen og forrige ukes utslipp vil dermed bli regnet inn i det totale utslippsregnskapet for Obelix.

Flere anmerkninger
Rett før dette utslippet foretok SFT en revisjon ombord på Eirik Raude, hvor utslipp til vann, kjemikalie- og avfallshåndtering ble kontrollert. SFT skriver i sin rapport at det ikke ble identifisert noen avvik i forhold til utslippstillatelse eller forskrifter, men det ble gitt fem anmerkninger. Tre av disse var direkte relatert til usikkehet angående kjemikalier: Forbruk og sammensetning av smørefettet OceanLube Light X4, typer av bromforbindelser og mengder benyttet i rørisolasjon, og hvordan definere forbruk av enkelte kjemikalier i lukkede systemer. Èn anmerkning gjaldt to små uhellsutslipp av hydraulikkoljen HydraWay HVXA 22, på én liter.

Mange bekker små…
For å ta det siste uhellet først; hydraulikkoljen HydraWay HVXA 22 er ikke klassifisert. Når det gjelder typer og mengder bromforbindelser i rørisolasjon, burde dette vært tenkt på tidligere. Alle vet at av bromerte flammehemmere utgjør en stor miljørisiko og at forekomsten av disse stoffene er kraftig forhøyet i Arktis de senere årene, og Bellona synes det er underlig at Hydro har oversett dette. Smørefettet OceanLube Light X4, er i likhet med HydraWay HVXA 22 ikke klassifisert, og skulle vært søkt utslippstillatelse for. Det ble ikke gjort.

Borehull-tull
Heller ikke boringen gikk som planlagt; både pilothull og 36”-seksjonen måtte bores to ganger på grunn av at strømforholdene påvirket borestrengen og hullet derfor ikke ble vertikalt i første forsøk. Dette betyr at det er sluppet ut dobbelt så mye masse som det som er beskrevet i søknaden, men ifølge SFTs rapport ble boring av topphullet likevel gjennomført innenfor det planlagte forbruket av kjemikalier.