Nyheter

– De ansvarlige må straffeforfølges

Publiseringsdato: 10. mars, 2005

Skrevet av: Hanne Bakke

Bellona krever nå rettslig forfølgelse av de ansvarlige i Statoil etter den undersjøiske gassutblåsingen på Snorre A. En granskningsrapport offentliggjort torsdag avdekker at hendelsen skyldes svikt fra Statoils side, og at utfallet kunne blitt fatalt.

Snorre A:

Petroleumstilsynet (Ptil) offentliggjorde i dag sin granskingsrapport etter den undersjøiske gassutblåsingen å den Statoil-opererte Snorre A 28. og 29. november 2004. Rapporten legger ikke fingrene i mellom og uttaler seg svært kritisk av Statoils rutiner og håndtering av saken.

I pressemeldingen fra Ptil heter det bl.a.:

 

Ved marginalt andre omstendigheter kunne gassutblåsingen på Snorre A ført til en storulykke med tap av mange liv. Vi konkluderer med at hendelsen ikke skyldes tilfeldigheter, men gjennomgående svikt i Statoils planlegging, prosedyrer og vurderinger, sier direktør Magne Ognedal i Petroleumstilsynet (Ptil).

Krever rettslig forfølgelse
– Ptils rapport avdekker så grove forhold ved denne hendelsen at det må føre til rettslig forfølgelse mot de ansvarlige. Bellona vil ikke akseptere at Statoil slipper unna dette med kun en ripe i lakken, sier en opprørt Bellona-leder Frederic Hauge. – Det bare ren flaks som gjorde at dette ikke utviklet seg til det Ptil omtaler som en ”storulykke” der mange menneskeliv kunnet gått tapt, og dette må de ansvarlige stå til rette for. Man kan ikke sette så mange menneskers liv i fare ustraffet, sier Hauge.

Granskingsrapporten har avdekket ikke mindre enn 28 avvik fra regelverket, samt flere punkter med ”forbedringspotensiale”. Tilsynet påpeker at det er ytterst sjelden at så mange barrierer svikter i ulike faser av en operasjon, og at alle avvikene ville vært fanget opp og korrigert dersom barrierene hadde fungert.

– Hele bransjen må ta lærdom
Ptil omtaler utblåsingen på Snorre A som en dyster hendelse i norsk oljehistorie, der man var skremmende nær å kunne oppleve en tragedie med tap av menneskeliv, skader på miljøet og større tap av materielle verdier enn hva hendelsen faktisk førte til.

Tilsynet oppfordrer ikke bare Statoil til å finlese granskningsrapporten, men at hele industrien bør sette seg detaljert inn i materialet og arbeide bevisst for å ta lærdom av hendelsen på Snorre A.

Med bakgrunn i fire gjentatte avvik blir Statoil bedt om å utarbeide en forpliktende og tidfestet plan for aktiviteter som kan avdekke årsakene til de avvikene som blir avdekket i granskningsrapporten. Statoil skal også i forlengelsen av denne tiltaksplanen presentere resultater av gjennomførte tiltak, samt en plan som viser hvordan selskapene skal måle effekten av tiltakene.