Nyheter

Widvey gir etter for Hydro

Fra dagens aksjon.
Foto: Bellona

Publiseringsdato: 15. mars, 2005

Skrevet av: Hanne Bakke

Utvinningstillatelsen for Barentshavet ble gitt under forutsetning at det ikke skulle bores i tidsrommet 20. mars – 1. august. Nå har Olje- og energidirektoratet (OED) gitt Norsk Hydro dispensasjon i inntil én måned, slik at de påbegynte boringene kan fullføres.

Barentshavet:

Overkjører SFT
Nok en gang har Regjeringen Bondevik utvist ekspresshåndtering når det gjelder tillatelser til prøveboringen i Barentshavet. Det spesielle med dagens dispensasjon er at det her gjelder en statsråd som har kjørt et massivt solo-løp. Både Miljøverndepartementet og SFT er helt overkjørt i denne saken, og i følge kilder Bellona har vært i kontakt med, fikk SFT greie på utvidelsen via internett i dag. En av de tingene SFT nå vurderer er hvorvidt Hydro har en gjeldende utslippstillatelse til den utvidede boreperioden.

Bellona mener det er mildt sagt underlig om Hydros utslippstilatelse automatisk skal fortsette å gjelde fordi selskapet ikke kan overholde tidligere satte frister. Tidligere i vinter måtte også Statoil innse at deres tidsplan sprakk og måtte utvide sin boreperiode. Statoils reviderte miljørisikoanalyse måtte i den forbindelse sendes ut på høring, til tross for at dette ikke var ut over lisensen gitt for deres prøveboring. Det er derfor ingen grunn til å skulle særbehandle Hydro i denne saken, spesielt siden deres forsinkelser går utover de rammene som er satt i deres lisens.

Hydro gir SFT tre dager
I dispensasjonen som kom fra OED i dag heter det:

 

”OED legger til grunn for denne dispensasjonen at Hydro tar kontakt med andre aktuelle myndigheter vedrørende forlengelse av eventuelle andre tillatelser som blir berørt av forlengelsen av boreperioden fra 20. mars til 20. april.”

Om dette innebærer at Hydro må søke SFT om utvidet utslippstilatelse kommer ikke fram i dispensasjonen fra OED. Hvis det kreves, og søknaden sendes i dag, betyr det i såfall at Departementet forventer at SFT skal behandle denne på tre arbeidsdager. Og det sier seg selv at den manglende samkjøringen fra OED legger et utilbørlig press på SFT.

Hydro: alt går etter planen
Bellona har helt siden Hydro sendte inn sin søknad for prøveboring hevdet at tidsplanen for Barentshavet er urealistisk, selv om oljeselskapene selv har vært av den oppfatningen at dette går så fint at. Hydros informasjonssjef Gisle Johansen bekreftet i Aftenposten 15. mars at han tror Hydro, med normal drift, skal være ferdig med sin boring i oljeførende lag innen fristen 20. mars. Han vil ikke si noe om Hydro har vært i kontakt med Olje- og energidepartementet om en eventuell utsettelse.

Johansen kan imidlertid ikke ha vært så skråsikker i troen på at dette går knirkefritt likevel, for i formiddag ble det klart at OED har gitt dispensasjon og utvidet fristen med en måned, til 20. april. Det ble også klart at Hydro hadde sendt inn søknad om dette allerede 4. mars.

– Av hensyn til sikkerhet og miljø 
Hydro har bedt departementet om mere tid og begrunnet dette med at funnene er så interessante at de må ”undersøkes ytterligere for å avklare eventuell betydning for kartlegging av områdets petroleumspotensial”?

Alternativet er, ifølge OED, at brønnen må forlates midlertidig og bores opp på et senere tidspunkt, og det er ikke ønskelig. Dessuten mener rettighetshaverne (les Hydro) at det er ”hensiktsmessig operasjonelt og av hensyn til sikkerhet og miljø at de gjenstående arbeidene gjennomføres mens riggen er på stedet, i stedet for å avbryte nå og komme tilbake for en ny operasjonsperiode”.

Manglende planstyring
Hydros operasjoner på feltet Obelix er nå godt over 2 måneder etter tidsskjemaet, til tross for svært kort saksbehandlingstid fra myndighetene. Etter Bellonas mening vitner dette om en planstyring fra Hydros side som et moderne industrikonsern neppe kan være særlig stolt av.

Hele boreperioden har vært preget av forsinkelser. Først var det oppgraderingen av riggen Eirik Raude ved verftet i Ølen som tok lenger tid enn planlagt. Så, og det burde ikke kommet som noen overraskelse, ble den forsinket av dårlig vær. I tillegg gjorde episoder med ulovlige utslipp, hvorav ett førte til borestans, at tidsskjemaet gikk i full oppløsning. Det er dette Hydro nå nekter å ta konsekvensen av.

Bellona mener at det at Hydro ikke kan jobben sin er en ting, men at myndighetene til de grader gir etter for presset, er mildt sagt hårreisende.

Hvor er Hareide? 
I tillegg til at Olje- og energiminister Thorhild Widvey ikke har tatt seg bryet med å informere miljømyndighetene framstår dette ikke akkurat som en handlingsmåte for en samlet regjering. Miljøvernminister Hareide har gang på gang sagt at det overhodet ikke skal være utslipp i Barentshavet, og både Venstre og KrF har profilert seg på null utslipp i Barentshavet. For Bellona er det uforståelig dersom spesielt Venstre aksepterer dette bruddet med alle etablerte miljøkrav.

Også Stortingets forutsetninger for å åpne Barentshavet, nemlig nullutslipp, er nå ettertrykkelig brutt. Politikerne kan ikke la seg lure lenger av oljeselskapenes fagre løfter om ”verdens sikreste prøveboring, umulig med utslipp og bombesikre prosedyrer”, siden Hydro allerede har hatt to utslipp under prøveboringen. Bare med en ukes mellomrom slapp ”verdens sikreste rigg” Eirik Raude ut kjemikalier mens den boret for Hydro. Petroleumstilsynet (PTIL) stoppet aktiviteten på Eirik Raude i tre dager etter det andre utslippet.

Bellona finner det derfor helt urimelig at Olje- og energiminister Thorhild Widvey nå gir Hydro alt de peker på, og ikke setter ned foten for et selskap som har vist at de ikke klarer å holde sine løfter om null utslipp.