Nyheter

Bellona anmelder Statoil

Publiseringsdato: 15. april, 2005

Skrevet av: Christine Molland Karlsen

Bellona oversender i dag sin anmeldelse av Statoil i forbindelse med utslippene fra leteboringen i Barentshavet til politiet i Øst-Finnmark.

Bellona er særlig kritisk til at det hydraulikksystemet som sprang lekk tirsdag ble identifisert som et mulig lekkasjepunkt i forbindelse med den gjennomgangen Hydro hadde av riggen etter sine to utslipp i februar. Etter Bellonas syn hadde selskapet manglende rutiner og vilje til å rette opp en feil som på forhånd var identifisert som et mulig utslippspunkt. Det at Statoil unnlot å forbedre hydraulikksystemet til tross for at de visste at det hadde svakheter, står i sterk kontrast til de lovnader om null utslipp de kom med da de søkte om å slippe til med leteboring i det sårbare Barentshavet.