Nyheter

Nytt utslipp fra Eirik Raude

Bellonas miljøpatruljeskip ved riggen Eirik Raude.
Foto: Frederic Hauge/Bellona

Publiseringsdato: 12. april, 2005

Skrevet av: Hanne Bakke

Tirsdag ettermiddag slapp boreplattformen Eirik Raude, som borer på letebrønnen Guovca for Statoil i Barentshavet, ut 1,6 kubikkmeter hydraulikkveske. Dette er det tredje utslippet fra plattformen under denne vinterens prøveboringsprogram.

Det var i tirsdag ettermiddag at 1,6 kubikkmeter hydraulikkveske ble sluppet i havet under boring for Statoil. Overfor Bellona har Statoil i kveld bekreftet at denne vesken er kategorisert i rød fareklasse. Dette gjør at dagens utslipp tilsvarer et 1500 ganger større utslipp enn det som er tillatt for hele boreprogrammet. Statoil opplyser også at prøveboringen inntil videre er stoppet.

Bellona ser svært alvorlig på dette utslippet. Både på grunn av at det faktisk skjer, som det tredje utslippet på relativt kort tid under et boreprogram som ble igangsatt under forutsetning om null utslipp – og på grunn av utslippets giftighet. Bellona går ut fra at Petroleumstilsynet (Ptil) nå stopper Statoils prøveboring, og at politikerne griper inn og går opp hele boreprogrammet på nytt.

Hele vinterens boreprogram i Barentshavet har vært preget av store forsinkelser og Bellona mener dette vitner om en planmessig dårlig styrt prosess. Da riggen Eirik Raude tidligere i vinter prøveboret for Hydro hadde den to utslipp, og Ptil stanset da aktiviteten for en periode.

Statoils prøveboring på brønnen Guovca startet nylig opp etter at Natur og Ungdom og Bellona av Miljøverndepartementet fikk oppsettende virkning på sin klage på SFTs vedtak om tillatelse etter forurensingsloven, og krav til beredskap mot akutt forurensning ved boring. MD valgte imidlertid å gi grønt lyst for boringen og anså konsekvensene av boringen som tilstrekkelig utredet, og at utslippstillatelsen ikke var i strid med de overordnede føringene for petroleumsvirksomhet i Barentshavet.

Statoil har sendt ut følgende melding om ettermiddagens utslipp:

 

Utslipp av hydraulikkolje
Riggen Eirik Raude, som borer letebrønnen Guovca i norsk del av Barentshavet på vegne av Statoil, hadde i ettermiddag, 12. april, et uhellsutslipp av hydraulikkolje til sjø.

Totalt ble det sluppet ut rundt 1,6 kubikkmeter hydraulikkolje. Årsaken til hendelsen er trolig en lekkasje fra en hydraulikkslange.

– Statoil ser alvorlig på dette. Myndighetene er varslet om hendelsen, og inntil videre er dette hydraulikksystemet stengt, sier Tim Dodson, letedirektør for norsk sokkel.
Boringen av Guovca-brønnen startet 2. april i år.