Nyheter

Statoil kan likevel starte boringen i Barentshavet

Bellonas miljøpatruljeskip ved riggen Eirik Raude.
Foto: Frederic Hauge/Bellona

Publiseringsdato: 1. april, 2005

Skrevet av: Mette Martinsen

Tirsdag før påske avgjorde Miljøverndepartementet at Natur og Ungdom og Bellonas klage på Statoils boring på letebrønn 7131/4-1 Guovca skulle få oppsettende virkning. Nå er klagebehandlingen ferdig, og MD gir Statoil klarsignal til å bore.

Med dette opprettholder Miljøverndepartementet SFTs vedtak i saken, og Statoil kan dermed starte prøveboringen. I en pressemelding fra departementet heter det at konsekvensene av boringen anses som tilstrekkelig utredet, og at utslippstillatelsen ikke er i strid med de overordnede føringene for petroleumsvirksomhet i Barentshavet.

Uhell gjør ikke inntrykk
Altså har ikke Miljøverndepartementet gitt klagerne medhold på noe punkt. Det er svært bekymringsfullt at MD ikke har tatt hensyn til noe av den (til Ptil å være) skarpe kritikken som kom fra Petroleumstilsynet (Ptil) mot oljebransjen tidligere denne uken, etter to alvorlige uhell; gassutblåsningen på Snorre A og hendelsen da Ocean Vanguard slet seg i en storm. Leder i Ptil, Magne Ognedal, gikk krasst ut og kritiserte oljeselskapene for slurv og dårlig holdning til sikkerhetsarbeid. Han uttalte til NRK i den forbindelse at han var skuffet over denne typen hendelser, og at det demonstrerer at det fokuset på helse, miljø og sikkerhet glipper.

Statoil etterforskes på nytt
Ognedal var også bekymret for sikkerheten i de sårbare nordområdene. Det er ikke Miljøverndepartementet, foruroligende nok. Dagens grønt lys fra MD kommer samtidig med at det ble klart at politiet vil starte ny etterforsking av Statoil etter ulykken i påsken, der en arbeider fikk et borerør på fem tonn over seg på Statfjord. I følge politiadvokat Tor Arvid Bruskeland ved Rogaland politikammer tyder undersøkelsene så langt på at Statoil kan ha gjentatt flere av de samme feilene som førte til gassutblåsningen på Snorre A-plattformen i fjor – slurv og dårlige holdninger til sikkerhet.

Vi har allerede opplevd at boringen i Barentshavet ble stoppet på grunn av uhell ”som ikke skulle skje”. Hvor mange slike må vi ha før departementet reagerer?