Nyheter

Hareide: Krevende å nå Kyoto-målene med sterkt forurensende gasskraftverk

”<i>Vi er mange. Vi er sterke. Vi skal stoppe gasskraftverket!</i>”
Foto: Bellona/Rune Frøyland

Publiseringsdato: 27. mai, 2005

Skrevet av: Hanne Bakke

Representanter fra 13 organisasjoner demonstrerte fredag formiddag utenfor KrFs sentralstyremøte. Organisasjonene krevde at KrF stopper Naturkrafts planer om å bygge forurensende gasskraftverk.

Rundt 60 demonstranter fra flere miljøorganisasjoner og en rekke politiske ungdomspartier hadde fredag formiddag møtt opp utenfor KrFs lokaler i Øvre Slottsgate for å be partiets ledelse sette en stopper for byggingen av forurensende gasskraftverk.

Hareide møtte demonstrantene
Fra KrFs ledelse var det Miljøvernminister Hareide som var dagens utvalgte til å gå ut på gata og møte demonstrantene. Før lederen av Natur og Ungdom, Ane Hansdatter Kismul, holdt en kort appell overfor Hareide lød det taktfaste rop som ”Vi er mange. Vi er sterke. Vi skal stoppe gasskraftverket!” gjennom Øvre Slottsgate. De kamplystne og humørfylte demonstrantene gjentok også sangen ”They’ve got the whole world in their hands” utallige ganger både før og etter det korte møtet med statsråden.

209605319ec678932a29531e8577479a.jpeg Photo: Foto: Bellona/Rune Frøyland

– Norge skal være blant de første til å bygge forurensningsfrie GKV
NU-lederen sa til Hareide at vi forventer at regjeringen bruker alle virkemidler for å stanse byggingen av et sterkt forurensende gasskraftverk. Hareide på sin side henviste til at KrF har programfestet at de ønsker forurensingsfrie gasskraftverk. Han understreket imidlertid at konsesjonen allerede er gitt og ønsket derfor ikke kommentere dette ytterligere bortsett fra at det kan bli tatt en beslutning i løpet av kort tid. Miljøvernministeren sa også at Norge ikke skal være blant de siste land i verden som bygger utslippsfrie gasskraftverk, men snarere blant de første.

– Vi skal oppfylle Kyoto
Hareide innrømmet også uoppfordret at bygging av sterkt forurensende gasskraftverk i Norge vil gjøre det mer krevende å oppfylle Kyoto-avtalen. Før Hareide forsvant inn på sentralstyremøtet understreket han at Norges Kyoto-forpliktelser skal oppfylles. Hvordan målet skal nås sa han selvfølgelig ikke. Bellona ser frem til den dagen regjeringen legger frem sine planer for hvordan nasjonen skal klare dette, uten å måtte legge ned industri og parkere en stor del av bilparken…

Med seg inn på KrFs sentralstyremøte fikk Knut Arild Hareide dette oppropet:

 

Stopp forurensende gasskraftverk

Naturkraft planlegger å bygge et sterkt forurensende gasskraftverk til høsten. KrF viste stor vilje til å hindre store klimagassutslipp da dere gikk av på gasskraftsaken i 2000. Nå krever vi at dere viser et like sterkt miljøengasjement og stopper Naturkrafts forurensende gasskraftverk.

Klimaendringene blir stadig tydeligere. Klimaet i arktis opplever allerede en rask endring, og livgrunnlaget for mennesker i fattigere land trues. Samtidig vokser utslippene av klimagasser i Norge alarmerende fort.

Sterkt forurensende gasskraftverk vil føre til en dramatisk økning i klimagassutslippene. Alternativene til denne forurensingen er mange. Vi krever derfor at KrF bruker de mulighetene de nå har i regjering og stopper Naturkrafts planer om forurensende gasskraftverk. KrF har vist at de tar klimaproblemet på alvor før, og vi krever at dere gjør det igjen.

Natur og Ungdom, Norges Naturvernforbund, Bellona, Fremtiden i våre hender, Greenpeace, WWF, Zero, Changemaker, AUF, Kristelig Folkepartis Ungdom, Unge Venstre, Senterungdommen, Sosialistisk Ungdom og Rød Ungdom.