Nyheter

Storfunn i Nordsjøen – tørt i Barentshavet

Tre utslipp i Barentshavet helt forgjeves: <i>Eirik Raude</i> pakker nå sammen på Gouvca-brønnen til Statoil etter at prøveboringen også der viste seg å være resultatløs.
Foto: Bellona

Publiseringsdato: 13. mai, 2005

Skrevet av: Hanne Bakke

Statoils leteboring på brønnen Gouvca har ikke påvist hydrokarbon, og brønnen blir nå plugget igjen for godt og forlatt av riggen Eirik Raude. Samtidig melder Hydro om lovende oljefunn Nordsjøen.

Begge oljeselskapene kom fredag 13.05. ut med pressemeldinger om sine oljefunn eller mangel på sådanne.

Bare ti dager etter at borestansen på riggen Eirik Raude ble opphevet melder Statoil om at det ikke ble påvist olje eller gass på Gouvca-brønnen i Barentshavet. Dette er samme konklusjon som Hydro kom med etter sine prøveboringer på Obelix-brønnen i Barentshavet tidligere i år.

I Nordsjøen ser det derimot ut til å være større verdier å hente. Hydro meldte fredag formiddag om lovende leteboring på Astero-prospektet nord for Fram-feltet i Nordsjøen. I en pressemelding skriver Hydro at :

 

Vi har funnet olje og noe gass i bergarter av sen jura alder og vurderer funnet som lovende og kommersielt interessant. Dette funnet vil gjøre ytterligere leteaktivitet i Fram-området mer interessant..

Bellona mener dette viser at det er viktig og riktig å holde fokus på Nordsjøen og utnytte den infrastruktur som allerede er der maksimalt. Det er viktig at denne kapasiteten ikke overføres til de sårbare nordområdene.