Nyheter

Bellona UNG – Oljevern

Oljeflaket på bildet stammer fra skipet "Skytteren" som ble senket av tyskerne under den andre verdenskrig. Vraket ligger nå på 70 meters dyp utenfor den svenske vestkysten. Den svenske kystvakten vet i dag ikke hvordan de skal håndtere oljen fra vraket. Det finnes mange slike vrak også langs Norges kyst. <P> <small>Satelittfoto gjengitt med tillatelse fra Kongsberg Satellite Services AS og Kustbevakningen (den svenske Kystvakten) / courtesy of KSAT and the Swedish Coastguard. </small>

Publiseringsdato: 27. juni, 2005

Du har sikkert sett fjernsynsbilder av svarte strender og tilgrisede sjøfugler som strever rundt i seig olje. Hvordan kan vi forhindre at det skjer flere oljekatastrofer? Hvis ulykken likevel først er ute - hva kan da gjøres?

Problemene med oljesøl

 • Fugler får ødelagt fjærene sine slik at de verken kan fly eller holde varmen
 • Olje er giftig og kan svekke eller drepe mange ulike dyreslag
 • Strendene grises til og ødelegger for bl.a. bading i lang tid
 • Fiskerne får ødelagt fiskegarn og annet utstyr og fisk og skalldyr forsvinner helt eller delvis for en periode.

Utfordringer
I dag står oljevernberedskapen overfor nye utfordringer som følge av at oljeutvinningen beveger seg lenger nordover til mer sårbare farvann og nærmere kysten. I tillegg øker skipstransporten av olje fra Russland både gjennom Barentshavet og i Østersjøen. Dette gir økt sannsynlighet for ulykker samtidig som at sjansene for at utslippet fører til store skader også øker.

Om vinteren er det både kaldt og mørkt i Barentshavet og Lofoten. Dette gjør oljevernberedskapen spesielt vanskelig. Olje blir seigere jo kaldere det er. Is på oljevernutstyr kan kan gjøre at det ikke virker skikkelig. Skjer et uhell i mørketiden er det ikke vanskelig å gjette seg til at det også blir vanskeligere å finne og samle opp oljen.

96ee456a8a5eb2af8df4d1eed65d0560.jpeg Photo: Foto: Absor as

Mer informasjon om privat og offentlig beredskap finner du her:

 • Norsk Oljevernforening for Operatørselskaps (NOFO)
 • Kystverket

Noen norske selskaper som er aktive innenfor oljevern og som gjerne forteller mer om hva de selger av varer og tjenester:

 • Absor Leverer tørket torvmose som suger opp store mengder oljesøl og annen forurensing slik at det lettere kan fjernes.
 • Frank Mohn Flatøy AS Oppsamlingsutstyr, pumper som kan fjerne oljen fra vannoverflaten.
 • Gizmo Subsea Utstyr for tømming av olje eller annen forurensning fra sunkne skip.
 • Miko Marine AS Magnetiske plaster for foreløpig tetting av sprekker i tanker og skrog.
 • NOFI Tromsø AS Produsent av oljelenser og annet oppsamlingsutstyr
  NorLense AS Ulike lensetyper, oljetrål og oppsugende materialer.
 • Seaworks AS har raske landgangsfartøyer som kan brukes til å få ut oljevernutstyr til vanskelig tilgjengelige områder.

I tillegg er følgende bedrifter aktive når det gjelder varsling, forebygging, overvåking og forskning og utvikling av ny teknologi:

 • SINTEF Forskning og utvikling av ny teknologi.
 • Det Norske Veritas Dataprogrammer som kan vise kart over hvordan oljeflak vil utvikle seg og drive i forhold til vindretning og havstrømmer. Vurderer miljørisiko og virkningene av utslipp.
 • Alpha Miljørådgivning Dataprogrammer som kan vise kart over hvordan oljeflak vil utvikle seg og drive i forhold til vindretning og havstrømmer.
 • Kongsberg Spacetec AS satelittovervåkningsutstyr som kan bidra til å oppdage oljesøl.
 • Kongsberg Maritime Automatisk Identifisering av Skip (AIS)

Bellona vil gjerne presisere at denne listen over produkter, firmaer og institusjoner kun er ment som en enkel oversikt over eksempler på bruk av ulike typer miljøteknologi og ikke en anbefaling eller godkjenning .

Dette faktaarket er skrevet og tilrettelagt for Bellona Web med støtte fra Norges Forskningsråds Formidlingsprogram.