Nyheter

Hareide må svare for hemmelighold

Publiseringsdato: 27. juni, 2005

Skrevet av: Hanne Bakke

Bellona har nå sendt brev til Miljøverndepartementet hvor departementet bes begrunne hvorfor de har hemmeligholdt sentral informasjon i miljøvurderingene knyttet til 19. konsesjonsrunde.

Bellona ba 15.06. om innsyn i de miljøfaglige vurderingene knyttet til 19. konsesjonsrunde. Miljøverndepartementet svarte med å offentliggjøre kun deler av dokumentene. All informasjon som omhandler konkret hvilke områder som ikke bør åpnes for oljeboring er hemmeligholdt. Den eneste begrunnelsen departementet gir for denne handlemåten er av hensyn til å sikre en forsvarlig intern saksbehandling.

– Regjeringen skjuler seg bak vage formuleringer, og vil ikke ta ansvar for den beslutningen som er foretatt sier Guro Hauge, i Bellonas energiavdeling.

–> Miljøinformsjonslovens § 13 gir rett på nærmere begrunnelse på hvorfor det ikke er gitt innsyn. Bellona ber nå departementet begrunne hva som ligger i en forsvarlig intern saksbehandling.

I forbindelse med 17. konsesjonsrunde ble SFTs vurderinger offentliggjort, og Bellona spør nå departementet om saksbehandlingen den gangen var uforsvarlig siden vurderingene den gang ikke var hemmeligholdt.

– Her setter man viktig demokratiske spilleregler til side. Vi krever nå en ordentlig begrunnelse fra departementet for hvorfor man ikke vil offentliggjøre disse dokumentene, sier Guro Hauge

Bellona vil vurdere å ta saken inn til sivilombudsmannen og avventer departementets begrunnelse.

Kontaktperson: Guro Hauge. tlf. 91 87 83 18