Nyheter

Regjeringen holder tett om miljøkritikk

Publiseringsdato: 17. juni, 2005

Skrevet av: Hanne Bakke

Miljøverndepartementet hemmeligholder den sentrale informasjonene om hvilke oljeblokker Statens forurensingstilsyn og andre faginstanser ikke ønsker petroleumsaktivitet i. Regjeringen vil med andre ord ikke synliggjøre at de har tatt beslutninger på tvers av miljøfaglige råd.

I forbindelse med 19. konsesjonsrunde som ble offentliggjort torsdag har Statens forurensingstilsyn og andre miljøfaglige instanser gitt råd til Miljøverndepartementet om hvilke områder de mener bør unntas for oljevirksomhet, og eventuelt hvilke begrensinger det bør legges på virksomheten. Bellona har begjært innsyn i disse vurderingene. I dag kom svaret fra Miljøverndepartementet der de frigir deler av informasjonen, men fastholder hemmeligholdelse av de sentrale delene av vurderingene.

– Dette er et grovt demokratisk overtramp. Regjeringen prøver å skjule at de har tatt beslutninger som går på bekostning av miljøet, sier Guro Hauge, fagmedarbeider i Bellonas energiavdeling.

– Bekvemmelighetshensyn
SFT har blant annet foretatt en sårbarhetsvurdering av de ulike blokkene. Denne informasjonen er hemmeligholdt. Utenom dette holder departementet tilbake all informasjon om hvilke blokker instansene er skeptiske til at det skal drives oljevirksomhet i. Det er kun de generelle vurderingene som er gjort tilgjengelig. Begrunnelsen til Miljøverndepartementet for å unnlate å offentliggjøre hele dokumentet er av hensyn til å sikre en forsvarlig intern saksbehandling i regjeringen.

– Vedtaket er et brudd med offentlighetsloven. Departementet har ikke anledning til å hemmeligholde informasjon utfra bekvemmelighetshensyn. Vi vil påklage denne beslutningen sier Guro Hauge

På tvers av rådene
Utfra den informasjonen som er offentliggjort er instansene skeptiske til oljeboring i kystnære områder. Det er derfor stor grunn til å tro at både utlysningene av blokker på Finnmarkskysten og på Møre er frarådet fra de miljøfaglige instansene. De tar også forbehold om at det finnes alt for lite kunnskap om naturressursene, spesielt sjøfugl. Regjeringens beslutning er således tatt på tvers av de miljøfaglige rådene de har fått.

– Regjeringen setter miljøhensyn til side ved at de åpner for oljeboring i svært sårbare og kystnære områder. Med dagens oljevernberedskap vil det ikke være mulig å forhindre en katastrofe dersom det skulle skje en oljeulykke nær kysten sier Guro Hauge

Kontaktperson: Guro Hauge tlf.: 91 87 83 18