Nyheter

Tøff-i-trynet-Widvey

Publiseringsdato: 24. juni, 2005

Skrevet av: Mette Martinsen

Olje- og energiminister Thorhild Widvey har latt smella gå igjen. Denne gangen ba hun Kirken om å holde seg unna miljøpolitikken, bare to måneder etter at miljøvernministeren ga Kirken penger til miljøarbeid…

Nok en gang har olje- og energiministeren tedd seg som en elefant i en glassbutikk. Under et møte i Harstad denne uken ble hun så provosert over at bispedømmerådet i Sør-Hålogaland tillater seg å ha meninger om oljeboring i nord, at hun ba Kirken om heller å bruke tiden på å fylle opp benkeradene.

Ifølge avisen Nordlys fulgte Widvey friskt opp med å si at de få gangene hun faktisk var i kirken, kunne hun ikke unngå å legge merke til at benkeradene var temmelig tomme. Og at siden vi lever i et samfunn med stort åndelig tomrom, bør Den norske kirke konsentrere seg om å fylle disse tomrommene – både åndelige og fysiske. Og vi som trodde kirken var Valgerds bord…

Valser over Valgerd og Knut Arild
Ikke bare blander Widvey seg i Valgjerds saker, hun går også rett i strupen på miljøvernminister Knut Arild Hareide. Han presiserte i forbindelse med at han tildelte Kirken 500.000 kroner til deres miljøarbeid at han anser Kirken som Norges største miljøbevegelse. Dette siden 85,7 prosent av befolkningen er medlem av Statskirken. Hareide la videre stor vekt på at tildelingen av disse midlene var politisk fundert, og at regjeringen håpet å kunne ”styrke Kirkens arbeid med å formidle behovet for økt miljøinnsats til det brede lag av folket”, både gjennom samfunnsdebatt, arbeidet i menighetene og ved egen miljøinnsats.

Så hvorfor langer Thorhild ut mot miljøengasjementet i nord? Hareide mener seg jo å ha regjeringen i ryggen når han gir miljøpenger til Kirken? Da burde det ikke være spesielt overraskende at den samme Kirken faktisk ytrer seg i saker den mener noe om. Og det burde være kjent, også for olje- og energiministeren, at biskopene i nord har meninger. Blant annet hadde de sterke meninger om utslippene fra Sellafield – bare at den gang spilte de på lag med regjeringen…

Interessekonflikt
Nå er vel heller ikke dette første gangen vi ser en interessekonflikt mellom olje- og energidepartementet og miljøverndepartementet. Og sett utenfra virker det som om den godeste Widvey står klar til å rulle over Knut Arild Hareide med dampveivals når det måtte være. Vi så det senest ved utlysningen av 19. konsesjonsrunde, hvor miljøverndepartementet med stor sannsynlighet ble kneblet av Widvey, slik at de faglige miljømessige innvendingene mot oljeboring i Barentshavet ble holdt hemmelig.

Det at to statsråder stadig krysser klinger på denne måten, må også være en belastning for statsministeren. Kjell Magne Bondevik, som jo både er en kirkens mann og regjeringssjef, har vært påfallende fraværende i spørsmålet rundt 19. konsesjonsrunde. Vi undrer oss over hvorfor. Samtidig finner vi det vanskelig å tro at olje- og energiministeren står bak en eventuell knebling av miljøvernministeren på egen hånd. Det vil i så fall bety at Widvey har regjeringens støtte i hemmeligholdelsen, og at Bondevik har overkjørt sin egen partifelle.

Å hemmeligstemple rapportene fra SFT og Direktoratet for naturforvaltning viser utrolig dårlig dømmekraft. Å kritisere bispedømmerådet i Nord-Hålogaland for å uttale seg kritisk om oljeboring i nord likeså. Vi anbefaler olje- og energiministeren å stikke fingeren i jorda og innse at vi faktisk lever i et demokrati hvor alle parter har krav på å bli hørt og tatt hensyn til. Så sorry, Thorhild Widvey. Vi forstår at tanken på å være konge på haugen i det opplyste eneveldet kan virke forlokkende, men beklager å måtte opplyse om de tider forlengst er forbi.