Nyheter

Vis deg som en statsmann Bondevik!

Miljøvernminister Knut Arild Hareide møtte i ettermiddag representanter fra en samlet miljøbevegelse som demonstrerte utenfor Miljøverndepartementet.
Foto: Erik Martiniussen/ Bellona

Publiseringsdato: 24. juni, 2005

Skrevet av: Guro Hauge

Styret i Naturkraft tok fredag beslutningen om å bygge et sterkt forurensende gasskraftverk på Kårstø. Regjeringen har flere muligheter til å få stoppet dette og Bellona mener de må slutte å gjemme seg bak standardformuleringen om at ”konsesjonen allerede er gitt”.

Naturkraft:

Regjeringen trenger ikke sitte passive å se på at Norges første gasskraftverk blir bygget uten CO2-rensing. Tvert i mot kan dette være en gylden mulighet for regjeringen Bondevik til å ta miljøansvar.

Bruk forurensingsloven
For det første kan miljøvernminister Hareide aktivt bruke forurensingsloven. I henhold til forurensingslovens §18 kan regjeringen omgjøre Naturkrafts utslippstillatelse fra 2000 og pålegge CO2-rensing. Naturkraft har dessuten også levert en revidert utslippssøknad som ikke er ferdigbehandlet. Dette er levert fordi Naturkraft ønsker å bygge et større gasskraftverk enn det som opprinnelig var planlagt. SFT har gått inn for å støtte dette, et vedtak som er påklaget og derfor ligger til behandling i Miljøverndepartementet. Også her kan regjeringen stille krav til rensing.

Bellona oppfordrer derfor regjeringen bruke mulighetene de har og gå i aktiv dialog med Naturkraft for å få til rensing.

– Tenk hvilken triumf det vil være for Bondevik å komme fram til en avtale med Naturkraft om rensing av CO2. Dette er en unik sjanse for Bondevik å vise at han er en virkelig statsmann, slik han var da han gikk av på gasskraftsaken i 2000, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Brudd på konsesjonen
Miljøvernminister Hareide er også pliktig å følge opp at Naturkraft ikke bryter den allerede gitte konsesjonen. I denne er Naturkraft pålagt å tilrettelegge for CO2-rensing på gasskraftverket. Bellona mener at dette også må innebære en økonomisk tilrettelegging.

Et minstekrav må være en realistisk vurdering av kostnadene ved rensing av CO2. I årsmeldingen til Naturkraft for 2004 opererer selskapet med en kostnad på 400-500 kroner pr tonn renset CO2. Aker Kværner/Gasstek har nylig presentert en studie som tilsier at tiltakskostnadene for rensing ligger mye lavere. Faktisk opererer Naturkraft med dobbelt så høye kostnader som denne studien.

86e33700f5113a4b0cfb9bc44f8c1e9c.jpeg Photo: Foto: Erik Martiniussen/ Bellona

– Naturkraft desinformerer politikerne når de argumenterer med urealistisk høye kostnader for rensing av CO2 – dette er et brudd på konsesjonen. Nå må myndigheten gripe inn å pålegge Naturkraft å virkelig realitetsvurdere CO2-rensing slik konsesjonene forutsetter, sier Frederic Hauge.

Subsidierer dyr forurensning
Rent samfunnsøkonomisk blir det også billigere for staten å gå inn for rensing enn å kjøpe kvoter i utlandet. Regjeringen gir Kårstø fritak for 95% av utslippene, noe som medfører en faktisk subsidiering av forurensende gasskraft. Bellona synes det er underlig at KrF går inn for dette, tatt i betrakting at partiet har programfestet ønsket om forurensingsfrie gasskraftverk. Med dagens CO2-priser for norsk industri tilsvarer den gratiskvoten Naturkraft har fått en subsidie på 200 millioner kroner i året. Dette er penger som heller kunne brukes til å rense utslippene mener Bellona.

– Nå er det opp til regjeringen å forstå at det er bedre å komme til enighet med Naturkraft om å rense CO2, enn å måtte bruke skattekroner på å handle kvoter utenlands, avslutter Hauge.

Kontaktperson: Guro Hauge, fagmedarbeider energi Bellona, mob: 918 78 318