Nyheter

Widvey gjør Barentshavet til fritt vilt

Publiseringsdato: 16. juni, 2005

Skrevet av: Hanne Bakke

Det var en svært petroleumshissig olje- og energiminister som under en pressekonferanse klokka 14 torsdag offentliggjorde at 64 blokker i Norskehavet og Barentshavet gjøres tilgjengelig for petroleumsaktivitet. 30 av disse ligger i det sårbare Barentshavet.

Regjeringen arbeider for tiden med en helhetlig forvaltningsplan for Barentshavet for å få svar på hvordan dette unike området skal forvaltes i fremtiden. Til tross for at dette arbeidet pågår, velger de altså å utlyse 30 nye blokker i Barentshavet, hvorav fem er svært kystnære. I praksis vil dette si at de gode intensjonene om en grundig plan for fremtidig forvaltning av området undergraves.

– Det er å vingeklippe miljøvernministerens arbeid med forvaltiningsplanen når det utlyses så store områder i Barentshavet. Petroholikerne i Høyre overkjører de gode intensjonene dette arbeidet var fundert på, sier Guro Hauge i Bellonas energiavdeling.

Løftebrudd
Ministeren bryter med dette tidligere løfter om at vinterens tre prøveboringer skal evalueres før man åpner for nye boringer i det sårbare Barentshavet. Det er ikke gjort evaluering av de to avsluttede skandaleboringene til Statoil og Hydro i nord. Den tredje og siste boringen, Statoils prøveboring på brønnen Obelix, er foreløpig ikke gjennomført. En eventuell evaluering kan dermed dra ut i tid.

Statoil er også under politietterforskning for miljøkriminalitet etter den siste ulykken de hadde under sin prøveboring. Det ble da sluppet ut 1,6 kubikkmeter miljøfarlig hydraulikkveske under boringen på Guovca.

– Oljeselskapene har fått alt de peker på. Dette til tross for flere ulykker, og politietterforskning, sier Guro Hauge.

Ville ikke svare
Under pressekonferansen fikk Widvey en rekke spørsmål om hun kjente til at noen av de utlyste blokkene var i strid med anbefalinger fra Statens forurensningstilsyn (SFT). Statsråden svarte da gang på gang at hun i forbindelse med miljøaspektet av utlysningen kun har forholdt seg til Miljøverndepartementet, og ikke underliggende etater. Ministeren var svært unnvikende på dette punktet og ville ikke svare ja eller nei på om hun kjente til råd fra SFT. Hun repeterte til det nesten kjedsommelige at de utlyste blokkene er i tråd med petroleumsfaglig vurdering og etter en samlet vurdering innad i regjeringen.

Bellona kjenner imidlertid til at SFT og andre faginstanser har kommet med miljøfaglige innspill til Miljøverndepartementet som går i mot åpning av noen av de aktuelle blokkene. Dette innbefatter trolig de kystnære blokkene på Møre- og Finnmarkskysten. Bellona har bedt om innsyn i disse vurderingene, men har ennå ikke fått svar på innsynsbegjæringen. Det ble imidlertid lovet at deler av disse brevene skal gjøres tilgjengelige.

Det eneste oppløftene i Widveys presentasjon torsdag var at man foreløpig ikke velger å lyse ut de kystnære blokkene i Nordland III rett utenfor Lofoten.

Selskapene har nå frist til 15. november på å søke på blokker, og tildelingen er planlagt 1. kvartal 2006.