Nyheter

Lofotværinger møter Hareide

Publiseringsdato: 6. juli, 2005

Skrevet av: Mette Martinsen

I dag, onsdag 6. juli, møter lofotværingene miljøvernminister Knut Arild Hareide med krav om at Lofoten må vernes mot oljevirksomhet. I tillegg fremlegger utsendingene et krav om at ministeren offentliggjør all miljøinformasjon om oljeboring utenfor deres hjemkommuner

I begynnelsen av juni i år ble det avholdt en konferanse i Stamsund om oljeboring utenfor Lofoten, på initiativ fra kunstnere i Lofoten. I dag, onsdag 6 juli, overrekker Jack Berntsen på vegne av denne konferansen en erklæring til miljøvernministeren, som krever at Lofoten vernes mot oljevirksomhet. I tillegg krever konferansen at miljøvernministeren offentliggjør all miljøinformasjon om oljeboring utenfor deres hjemkyst. Kunstnerne skal sammen med miljøbevegelsen ha et møte med Knut Arild Hareide og statssekretær ved statsministerens kontor Gunnar Kvassheim,

Stor lokal motstand
Det er motstand lokalt mot oljeboring utenfor Lofoten. En meningsmåling som Norsk Respons utførte for A-pressen i Nord-Norge i juni i år, viser et klart flertall mot oljeboring i dette området. Blant fiskerne er syv av ti imot oljeboring utenfor Lofoten og Vesterålen, ifølge en undersøkelse Respons gjorde på oppdrag av bladet Fiskaren i forrige måned.

– Vi forventer at miljøvernministeren ikke overkjører den lokale motstanden mot oljeboring i dette området. Nå må Krf og Venstre sikre varig vern av Lofoten mot petroleumsvirksomhet, sier Jack Berntsen, visesanger fra Lofoten.

I møte med ministeren vil Jack Berntsen fremføre en vise mot oljeboring i Lofoten som han skrev i forbindelse med konferansen i Stamsund.

Alle de miljøfaglige instansene har gått imot oljeboring i området på grunn av at Lofoten/Vesterålen er gyteområdet for norsk arktisk torsk. Det finnes også internasjonalt viktige sjøfuglkolonier i området.

Må frigi miljøinformasjon
I forbindelse med 19. konsesjonsrunde holdt Miljøverndepartementet tilbake informasjon angående faginstansenes miljøvurderinger om oljeboring blant annet utenfor Lofoten. Den informasjonen departementet offentliggjorde var de generelle vurderingene knyttet til oljeboring. Nå krever delegasjonen fra Lofoten at all miljøinformasjonen blir frigitt.

– Det er en grunnleggende demokratisk rettighet at lokalbefolkning skal få informasjon om miljøkonsekvenser av virksomhet i sitt nærområdet. Vi vil forfølge denne saken, sier Guro Hauge i Bellonas energiavdeling.

Lofoten mot Sellafield og Bellona stoppet sammen utslippene av radioaktive stoffet technetium-99. Nå gleder organisasjonene seg til å gjenta suksessen sammen med lokalbefolkningen i Lofoten.

– Bellona og lokalbefolkningene i Lofoten klarte å stoppe utslippene av technetium 99. Nå skal vi sammen ta fatt på jobben med å få vernet Lofoten mot petroleumsvirksomhet, sier Guro Hauge.

Kontakt: Guro Hauge 91 87 83 18