Nyheter

Borer uten utslippstillatelse

Publiseringsdato: 18. august, 2005

Skrevet av: Helle Veiersted

Oljedirektoratet skal nå bore fem brønner i Barentshavet nord, til tross for at Stortinget ikke har åpnet dette området for oljevirksomhet. Direktoratet hevder de ikke trenger utslippstillatelse for å slippe ut borekaks og kjemikalier.

I en pressemelding fra oljedirektoratet opplyses det om at direktoratet skal bore fem grunne brønner i Barentshavet nord til høsten. I revidert nasjonalbudsjett 2005 fikk oljedirektoratet 20 millioner kroner i bevilgning for geologiske undersøkelser i nordområdene. Der står det:

Regjeringen ønsker å styrke det vitenskapelige kunnskapsgrunnlaget i tilknytning til Nordområdene.

Utover denne bevilgningen er det ikke gitt noen form for boringstillatelse. I følge Oljedirektoratet er det ikke behov for det i denne form for virksomhet. – Dette er ulovlig virksomhet. Oljedirektoratet vil slippe ut borekaks og kjemikalier og må således søke om utslippstillatelse på like linje med alle andre, raser Guro Hauge, fagmedarbeider i Bellona.


Barentshavet nord er ikke åpnet for oljevirksomhet, og det er heller ingen prosesser som er påbegynt for å vurdere om området skal åpnes. Før det startes opp oljevirksomhet i et område er man pålagt å utføre en konsekvensutredning, i tillegg til at Stortinget må gi sin tillatelse til å åpne området for slik virksomhet. – Det har vært både oljedirektoratets og oljeselskapenes strategi å presse på for utbygging i nye og mer sårbare områder, ved at de gradvis har økt aktivitetsnivået. Vi har sett en bit-for-bit utbygging i Barentshavet over lengre tid, sier Hauge.- Barentshavet er et svært sårbart område. Nå må Regjeringen gripe inn overfor denne uholdbare praksisen, sier hun.


Miljøverndepartementet utarbeider nå en helhetlig forvaltningsplan for Lofoten og Barentshavet. Forvaltningsplanen skal vurdere hvordan dette havområdet skal forvaltes videre, og det skal da gjøres en vurdering hvor ulike interessehensyn avveies opp mot hverandre. Alle miljøfaglige instanser advarer sterkt mot oljeboring i dette området på grunn av sårbare naturressurser og fordi oljevirksomhet her utgjør en større risiko på grunn av isforholdene.


– I utgangspunktet ønsker vi å bore så langt nord som mulig, i et område som vi til nå ikke har så mye informasjon om. Hvor langt nord vi faktisk kommer, avhenger av isforholdene, forklarer direktør Bente Nyland i en pressemelding fra Oljedirektoratet


For mer informasjon, kontakt Guro Hauge, fagmedarbeider i Bellona, tlf.91878318 eller epost:guro@bellona.no