Nyheter

Dårlig tid-Widvey

Publiseringsdato: 31. august, 2005

Olje- og energiminister Thorhild Widvey slutter aldri å overraske. Ifølge NTB uttalte hun 30. august at dersom regjeringen blir sittende, kunne hun garantere en god og rask løsning i nord. Hun klarer ikke å se noen hindre for å tildele 34 blokker i Norskehavet og 30 blokker i Barentshavet til våren, til tross for at det ikke foreligger noen helhetlig forvaltningsplan for området.

Den helhetlige forvaltningsplanen for Barentshavet er ennå ikke vedtatt. Likevel kan altså ikke olje- og energiministeren se at noe står i veien for ren rovdrift i området. Hun sier riktignok i samme slengen at tildelingen ikke skal skje før planen er lagt frem for Stortinget, og man kan derfor spørre seg om hun anser forvaltningsplanen for å være en ren formalitet.


Samtidig er det olje– og energidepartementet som har ansvaret for sameksistensgruppa for opprettelsen av petroleumsfrie områder. – Det er skandaløst at Widvey uttaler seg på denne måten, sier fagmedarbeider i Bellona Guro Hauge til Bellona Web. – Ministeren har satt seg i en posisjon som helt klart har gjort henne inhabil. Hun bør derfor overlate ansvaret for sameksistensgruppen til miljøverndepartementet. Dette er også mer naturlig, ettersom de allerede har ansvaret for forvaltningsplanen, sier hun.


Knut Arild Hareide overkjørt – igjen

Hauge setter også spørsmålstegn ved hva som egentlig er igjen av denne forvaltningsplanen. – Nå har Widvey overkjørt miljøvernminister Knut Arild Hareide nok en gang, og dette er fullstendig useriøst av regjeringen, sier Guro Hauge.


Bellona-leder Frederic Hauge er heller ikke nådig i sin kritikk av Thorhild Widvey. – Hun er den verste olje- og energiministeren vi noensinne har hatt, tordner han. – Dette betyr en total rasering av miljøinteressene, for ikke å snakke om raseringen av den helhetlige forvaltningsplanen for Barentshavet, raser han til Bellona Web.