Nyheter

Bellona anmelder oljedirektoratet

Publiseringsdato: 9. september, 2005

Skrevet av: Mette Martinsen

Oljedirektoratet har startet boring i Barentshavet nord uten utslippstillatelse. Bellona anmelder nå direktoratet for brudd på forurensingsloven.

I et brev til Bellona den 26.august 2005 opplyser Oljedirektoratet at de skal starte opp geologiske boringer øst for Svalbard den 5. september. Direktoratet skal utføre geologiske boringer som skal settes sammen med seismiske data for området for å få en oversikt over petroleumsressursene i området. Boringene fører til utslipp av borekaks og kjemikalier. Oljedirektoratet har ikke søkt om utslippstillatelse, og Bellona anmelder derfor direktoratet for brudd på forurensingslovens §78.

– Det er forbudt å forurense i Norge. Det må også gjelde for staten og deres boringer. Oljedirektoratets boringer er ulovlige, sier fagmedarbeider i Bellona Guro Hauge.

Anmeldelsen er sendt til politiet i Vest-Finnmark. Bellona skriver at boringen er av en slik karakter at de må ha tillatelse til utslipp etter forurensingslovens §11. Siden de ikke har fått en slik tillatelse til utslipp, må de straffes etter lovens § 78.

Bit-for-bit-utbygging
Barentshavet Nord er ikke åpnet for oljevirksomhet, og det er heller ingen prosesser som er påbegynt for å vurdere om området skal åpnes. Før det startes opp oljevirksomhet i et område er man pålagt å utføre en konsekvensutredning, i tillegg til at Stortinget må gi sin tillatelse til å åpne området for slik virksomhet..- Det har vært både oljedirektoratets og oljeselskapenes strategi å presse på for utbygging i nye og mer sårbare områder, ved at de gradvis har økt aktivitetsnivået. Vi har sett en bit-for-bit-utbygging i Barentshavet over lengre tid, sier Hauge.

I en pressemelding fra oljedirektoratet sier direktør Bente Nyland: – I utgangspunktet ønsker vi å bore så langt nord som mulig, i et område som vi til nå ikke har så mye informasjon om. Hvor langt nord vi faktisk kommer, avhenger av isforholdene. Guro Hauge mener dette viser hvor risikabelt det er å drive med boring i dette havområdet

For mer informasjon ta kontakt med Guro Hauge på 91 87 83 18.