Nyheter

Miljøverndepartementet må svare for hemmelighold

Publiseringsdato: 9. september, 2005

Bellona har nå klaget Miljøverndepartementet , Fiskeridepartementet og Olje- og energidepartementet inn for sivilombudsmannen. Organisasjonen krever å få offentliggjort dokumenter i forbindelse med 19. konsesjonsrunde og ber nå ombudsmannen se på saken.

I forbindelse med 19. konsesjonsrunde ba Bellona om å få offentliggjort de faglige vurderingene fra blant annet SFT, Havforskningsinstituttet og Polarinstituttet. Dette ble avslått. Det var kun de overordnede vurderingene som ble frigitt. I brev fra Miljøverndepartementet til Bellona begrunner departementet hemmelighold med hensynet til å sikre en forsvarlig intern saksbehandling i regjeringen.

I klagen til sivilombudsmannen hevder Bellona at offentliggjøring av de faglige vurderingene til underliggende organer ikke ville medføre en uforsvarlig saksbehandling.

Hovedmomentene i klagen til Bellona er:

– det foreligger ikke et reelt og saklig behov for hemmeligholdelse av dokumentene

– at ved en avveining mellom de miljø- og samfunnsmessige interessen og hemmeligholdelse må de førstnevnte interessene gis mest vekt i denne saken

– Miljøverndepartementet begrunnelse for hemmelighold tilfredsstiller ikke kravene i miljøinformsjonsloven.

– Departementet har brukt for lang tid i behandlingen av saken