Nyheter

Snøhvit-sprekk alvorlig tankevekker

Statoils Snøhvit-anlegg i Finnmark
(Foto: Eiliv Leren/Statoil)

Publiseringsdato: 16. september, 2005

Skrevet av: Helle Veiersted

Statoil bekrefter i dag nok en budsjettsprekk på Snøhvit-prosjektet. Denne gang på syv milliarder kroner. Totalt overskrider nå Snøvhvit budsjettet med nesten 20 milliarder kroner. – En alvorlig tankevekker, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Statoil bekrefter overskridelsene i en børsmelding selskapet sendte ut i dag. De totale byggekostnadene på Snøhvit-feltet er med dette oppe i hele 58,3 milliarder kroner. Da Stortinget godkjente Snøhvit-utbyggingen i mars 2002, var prosjektets prislapp 39,5 milliarder kroner. Statoil bedyret da overfor Stortinget at budsjettet ville bli overholdt.


Frederic Hauge mener disse overskridelsene bør få politikerne til å våkne. – Da Stortinget ville vite risikoen for overskridelser i Snøhvit-prosjektet ble de forsikret om at overskridelser ikke ville skje, sier han. – Dette viser at petroleumsutvinning i nord ikke er en enkel affære, og bør være en alvorlig tankevekker for alle som tror at oljen skal redde sysselsettingen i nord. Politikerne har et ansvar i denne saken, og de kaster blår i øynene på folk når de fremstiller oljeboring som den eneste løsningen for disse lokalsamfunnene. Han legger også til at russiske Shtokmanskaya, der Statoil og Hydro nå er kortlistet, fort kan bli et mareritt i denne sammenhengen.


Dårlig kontroll

Statoils konsernsjef Helge Lund sier til Aftenposten i dag at budsjettsprekken er et resultat av for dårlig kontroll med hele prosjektet.


-Snøvhvit-prosjektet har slitt med problemer siden starten, hovedsakelig fordi prosjektet var umodent ved beslutning i 2001. Den nye gjennomgangen av kostnader og fremdrift viser at prosjektkontrollen har vært for dårlig og at vi ikke har lykkes med å rette opp skjevhetene i prosjektet raskt nok, sier Lund til avisen.


Statoil lister også opp en rekke årsaker til budsjettsprekken, inkludert:

  • Forsinket prosjektering
  • Kvalitetsmangler og forsinkelser på moduler fra Europa, som medfører økt overføring av arbeid til Melkøya.
  • Undervurdering av arbeidsomfang, særlig innen elektrodisiplinen
  • Merarbeid på Melkøya som forlenger og fordyrer gjennomføring i sluttfasen


– Nasjon av petroholikere

I følge Hauge er det er ikke bare politikere som har en ensidig fokus på oljeboring som løsningen i nord. Også NHO har vært svært aktive i denne promoteringen. – Det er spesielt betenkelig at NHO siden regjeringsskiftet kun har hatt fokus på oljeboring i nord. Dette viser hvilken nasjon av petroholikere vi er i ferd med å bli, sier Frederic Hauge.