Nyheter

Bellona sender tilleggsopplysninger til ESA

Publiseringsdato: 6. oktober, 2005

Skrevet av: Christine Molland Karlsen

Bellona sendte i går tilleggsopplysninger til EFTAs overvåkningsorgan i forbindelse med klagen over implementeringen av plandirektivet (01/42/EF) på norsk kontinentalsokkel.

Bellona poengterer i brevet at det er positivt at norske myndigheter har kommet frem til at plandirektivet også skal ha gyldighet på kontinentalsokkelen. Samtidig poengteres det at norske myndigheter gjentatte ganger har endret syn på hvorvidt plandirektivet skal gjelde for petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel. Mens implementeringen av direktivet har latt vente på seg, har norske myndigheter gjennom Olje- og energidepartementet gitt flere kontroversielle tillatelser til leteboringer i Barentshavet. Det forhold at myndighetene mens de ga disse tillatelsene hardnakket har påstått at direktivet ikke hadde gyldighet offshore og det at de så snart søknadsbunken for boringer i området var ferdigbehandlet, velger å implementere direktivet kan tyde på implementeringen har vært utsatt bevisst.

Bellona er av den oppfatning at fordi utvinningstillatelse etter petroleumsloven § 3-3 er et vedtak om tillatelse til både undersøkelse, leteboring og utvinning, må det derfor utarbeides en miljørapport etter direktivets artikkel 5 allerede når det settes i gang undersøkelser, evt. må det gis separate tillatelser til undersøkelse, leteboring og utvinning som ikke gir videre rettigheter, men som omfattes av direktivet.