Nyheter

Eidesvik kontraherer miljøskip

Bellona og Eidesvik A/S samarbeider om fremtidens skip.

Publiseringsdato: 3. oktober, 2005

Skrevet av: Helle Veiersted

Det norske rederiet Eidesvik har kontrahert et gassdrevet forsyningsskip. Skipet vil få betydelig reduserte utslipp av både NOx og CO2, og skal etter planen tas i bruk i løpet av 2007.

Rederiet Eidesvik har fra før erfaring med denne type skip. Allerede i 2003 fikk rederiet sitt første gassdrevne fartøy, med gode resultater. Det er på bakgrunn av disse erfaringene at Eidesvik nå har kontrahert et helt nytt skip. Skipet kombinerer gassdrift med skipstypen Avant, og bruker flytende naturgass (LNG-gass) som drivstoff.

– Vi har valgt å kombinerer gassdrift med et skipsdesign av typen Avant, der styrehus og innredning er plassert akter. Erfaringer fra det første skipet av denne typen, som vi fikk levert i desember 2004 er gode. Vi har nådd målsettingen om et vesentlig bedre fysisk arbeidsmiljø om bord, samtidig som skipet fungerer som forventet i daglig operasjon, sier Jan Fredrik Meling, administrerende direktør i Eidesvik Offshore i en pressemelding. – Det er derfor en selvfølge at vi kombinerer erfaringer fra to suksesser når vi skal bygge et nytt fremtidsrettet forsyningsskip, sier han.

Reduserer utslipp av klimagasser
Erfaringene fra rederiets andre gassdrevne skip ”Viking Energy” viser at fordelene ved bruk av LNG-gass er mange. Blant annet medfører bruk av denne gassen betydelig reduserte klimagassutslipp. Målinger viser at utslipp av NOx reduseres med hele 89% eller omlag 150 tonn per år. Dette tilsvarer utslipp fra 20 000 biler. CO2-utslipp reduseres med ca 21%. I tillegg bidrar gassdrift til lavere driftsutgifter for brukere av skipet. Dette er særlig aktuelt i forhold til stigende drivstoffutgifter. Alt i alt gjør dette at man i Eidesvik anser bruk av gass som drivstoff for forsyningsskip som en suksess.

– Den gunstige prisutvikling på gass i forhold til diesel har medført at driftsøkonomien ved bruk av gass har bedret seg vesentlig. Vi forventer at en framtidig velfungerende handel med utslippskvoter kommer på plass. Når man så i tillegg har miljøgevinstene ved gassdrift er vel ikke valget så vanskelig, sier Kjell Sandaker, prosjektutvikler i Eidesvik Offshore.

Bellona-leder Frederic Hauge roser Eidesvik for at de satser på mer miljøvennlige løsninger. – Vi er svært positiv til dette og synes at det er et meget bra tiltak, sier Hauge.

Leveres av norsk verft
Skipet, som har typenavnet VS 493 GASS-AVANT skal bygges av norske West Contractors i Ølensvåk, og vil være leveringsklart i august 2007. Fartøyet har en lengde på 92,20 meter, er 21 meter bredt, veier 5500 tonn, og har en prislapp på 322 millioner kroner. Skipet skal i hovedsak markedsføres mot feltkontrakter i Nordsjøen og Barentshavet, og vil seile under norsk flagg.