Nyheter

Eirik Raude-utslipp i svart kategori

Publiseringsdato: 12. oktober, 2005

Det er nå konstatert at hydraulikkoljen som ved et uhell ble sluppet ut fra boreriggen Eirik Raude 12. april i år, er kategorisert som svart.


Produktet, Shell Tellus Oil T32, viste seg å bestå av 95 prosent stoffer i rød kategori, mens de siste fem prosentene var i svart kategori. Sluttresultatet ble derfor at produktet klassifiseres som svart. SFT skriver i brev til Statoil 13. september at


dette tilsier at produktet skal prioriteres spesielt for substitusjon og må være omfattet av rammetillatelsen for feltet. SFT vil kreve en særskilt begrunnelse for fortsatt bruk.


SFT skriver videre at de ikke er tilfreds med at Statoil ikke har tilgang på fullstendig HOCNF (Harmonised Offshore Chemical Notification Format) for produktet. Etaten er heller ikke fornøyd med at produktet ikke er testet på stoffnivå i henhold til gjeldende krav.


– Bellona vil nå kreve at det blir slutt på bruk av svarte kjemikalier i lukkede systemer, og vi vil opprettholde anmeldelsen av av Statoil i forbindelse med utslippet, sier Frederic Hauge i en kommentar til Bellona Web.


Testen av hydraulikkvæsken ble ikke utført i forbindelse med undersøkelsen etter utslippet fra Eirik Raude, men i forbindelse med en sak på Statfjord C-plattformen. Ifølge Signe Nåmdal i SFT er imidlertid hydraulikkvæsken fra denne plattformen identisk med den fra Eirik Raude.