Nyheter

Kystvakten tar i bruk miljøvennlig gassfartøy

Modell av Kystvaktens nye miljøvennlige gassfartøy, som etter planen skal tas i bruk i juni 2007.
Fotoillustrasjon: Kystvakten

Publiseringsdato: 5. oktober, 2005

Skrevet av: Helle Veiersted

Kystvakten skal nå bygge et miljøvennlig gassfartøy for tjenestegjøring i den ytre kystvakt. Fartøyet, som får betydelig reduserte utslipp av NOx, vil patruljere i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.

Det nye gassfartøyet er en hybridmodell som bruker LNG-gass (flytende naturgass) som drivstoff. Slike gassfartøy har store miljømessige og økonomiske fordeler. Foruten et betydelig lavere drivstofforbruk, reduseres utslipp av NOx med inntil 90 prosent sammenliknet med et konvensjonelt maskineri.


Miljøvennlig profil

Byggingen av det gassdrevne skipet inngår som en del av Kystvaktens selvpålagte miljøprofil. Det inngår også i arbeidet med å oppgradere flåten med spesialdesignede kystvaktfartøy. I følge informasjonsansvarlig Dag Rydmark i Kystvakten slår man dermed to fluer i et smekk.

– Miljøaspektet er veldig viktig når vi nå gjør dette, sier Rydmark til Bellona Web. – I tillegg er det også økonomi inne i bildet. Inntjeningspotensialet er stort, sier han.


I følge Rydmark vil man spare mye penger både både fordi båten er skreddersydd til Kystvakten, og fordi den er økonomisk i drift. I dag består store deler av Kystvaktens flåte av ombygde båter opprinnelig designet for andre formål. Med det nye fartøyet vil arbeidet dermed kunne effektiviseres. I tillegg har det nye fartøyet et mye lavere drivstoffbruk enn konvensjonelle båter. Det betyr en svært god driftsøkonomi, noe som forsterkes ytterligere med dagens høye drivstoffpriser.


Bellona er glade for myndighetenes nye innkjøp. – Dette er et svært miljøvennlig og bra valg av Kystvakten, sier Isak Oksvold, fagmedarbeider i Bellona.


Mulighet for flere fartøy

Rydmark forteller at Kystvakten har opsjon på ytterligere et gassdrevet fartøy, og at flere båter vil kunne bli aktuelt.


– Dersom vi er fornøyd med fartøyet i praktisk bruk vil vi ta høyde for det neste gang vil skal oppgradere flåten, for dette er revolusjonerende, sier Dag Rydmark.


Etter planen vil fartøyet være klart for operativ tjeneste i juni 2007.